26.11.2018 Aktualności

Spotkanie młodzieży – wypiek pierników

Po wczorajszej Boskiej Liturgii, młodzież z naszej parafii spotkała się na wspólnym wypieku pierników. Dochód ze sprzedaży wypieków zostanie przeznaczony na planowaną na wiosnę 2019 roku pielgrzymkę do jednego z monasterów we Francji.

 

04.11.2018 Aktualności

Konferencja duchowieństwa Metropolii Belgii i Egzarchatu Holandii i Luksemburga

Tematem tegorocznej konferencji duchowieństwa Metropolii Belgii i Egzarchatu Holandii i Luksemburga było duszpasterstwo młodzieży. Spotkanie tradycyjnie odbyło się w La Roche-en-Ardenne. Ponad pięćdziesięciu duchownych wzięło udział w trzydniowym spotkaniu pełnym konferencji, warsztatów, dyskusji i spotkań. Głównymi mówcami byli metropolita Sissaniou i Sitiste Paweł, hieromnich Piotr z monasteru św. Jana Chrzciciela w Essex oraz dr Bazyli Saroglou z Uniwersytetu w Louvain.  Piątkową jutrznię celebrował ks. Paweł Cecha. Ostatni dzień spotkania przeznaczony był na omówienie spraw administracyjnych i przedstawienia planu działań na przyszły rok.

FOTORELACJA

29.10.2018 Aktualności

Weekend prawosławnej młodzieży Beneluksu

W dniach 26-28 października w Westmalle odbył się weekend prawosławnej młodzieży Beleuksu.

Od 1979 roku ruch młodzieżowy Metropolii Belgii organizuje spotkania młodych celem integracji duchowej.

Tematem tegorocznego weekendu były słowa św. Sylwana z Atosu – „Nasz brat jest naszym życiem”. Temat rozwinął hierminich Mikołaj Sacharow z monasteru św. Jana Chrzciciela w Essex w Wielkiej Brytanii. Wygłosił on wykład na temat „pojęcia relacji w prawosławnej duchowości wg. św. Sylwana”.

80 młodych prawosławnych 14 różnych narodowości przybyło do Westmalle by wspólnie się modlić, spowiadać i wziąć udział w warsztatach praktycznych ze śpiewu, wypieku prosfor i przygotowywania koliwa. Oprócz praktycznych zajęć był też czas na dyskusje w językowych grupach tematycznych – francuskojęzycznej (prowadzonej przez o. Konstantinosa Kenanidisa i o. Atanazego z Kongo), niderlandzkojęzycznej (prowadzonej przez metropolitę Atenagorasa i o. Antoniego Tarlizosa) i greckojęzycznej pod kierunkiem archidiakona Filfadelfa Kafalisa.

Każdy dzień rozpoczynał się i kończył modlitwą. Spotkanie zakończyła Boska Liturgia celebrowana przez o. Cypriana Popescu i diakona Barnabę Genbrugge. Podczas nabożeństw śpiewał bizantyński chór młodzieżowy.

Po Liturgii i obiedzie, w ramach pożegnania podsumowano weekend. Młodzież podkreślała przyjazną i duchową atmosferę, którą pogłębiły wspólne modlitwy i wykłady. Najważniejszym jednak było potwierdzenie duchowej wspólnej tożsamości przez przyjęcie Eucharystii, co tylko potwierdziło, że Kościół prawosławnym jest „jeden, powszechny i apostolski” pomimo różnych narodowych korzeni.

FOTORELACJA

18.09.2018 Aktualności

Święto parafialne

9 września,  Polska Parafia Prawosławna w Brukseli uroczyście obchodziła swoje święto patronalne – Narodzenie Bogurodzicy. Świętej Liturgii przewodniczył biskup siemiatycki Warsonofiusz.

Narodzenie Bogurodzicy, będące pierwszym wielkim świętem w nowym roku cerkiewnym zgromadziło w brukselskiej cerkwi wielu wiernych. Większość przyjęła tego dnia Eucharystię. Jego Ekscelencji w trakcie św. Liturgii asystowali ihumen Makary – p.o. przełożonego Monasteru św. Onufrego w Jabłecznej, ks. Jan Dmitruk – dziekan Okręgu Terespolskiego, ks. Konstantinos Kenanidis – przedstawiciel metropolity Atenagorasa i rektor Instytutu Apostoła Pawła w Brukseli, ks. Paweł Cecha – proboszcz brukselskiej parafii, hierodiakon Jarosław oraz diakon Barnaba Genbrugge. W uroczystościach wzięli także udział Ambasador RP przy NATO – Marek Ziółkowski oraz Konsul Generalny RP w Królestwie Belgii Jacek Grabowski.

W świątecznej homilii biskup Warsonofiusz skupił się na roli Maryi w dziele zbawienia:

Cieszę się, że właśnie w tym dniu mogłem do was przyjechać, z wami się modlić, w tym miejscu, daleko od ojczyzny i cieszę się, to właśnie Bogurodzica was tutaj jednoczy. Ona błogosławi rodziny, ponieważ żyjemy w bardzo trudnych czasach ze względów duchowych, kiedy wartości rodzinne nie są respektowane, a wchodzą zupełnie inne wartości. Życzę, aby dobry Bóg błogosławił wam i Bogurodzica błogosławiła was i wasze rodziny, bo cerkiew, która dopiero się rodzi, ona rodzi się tak samo, w jaki sposób rodziła się Matka Boża. Chrystus powiedział bardzo jasno – do Królestwa Bożego są dwie ścieżki – jedna, wąska, w bólu, cierpieniu prowadząca ku zbawieniu; druga, szeroka, prowadzi ku zgubie. Cieszę się, że się dzisiaj tu zebraliśmy, żeby uczestniczyć w tym świątecznej św. Liturgii. Pragnę przypomnieć, żebyście się jednoczyli nie tylko wokół naszych tradycji, które przywieźliśmy z Polski, która jest połączeniem Wschodu i Zachodu, tego szczególnego miejsca, gdzie się uformowały nasze obrzędy, ale przede wszystkim, żebyście jednoczyli w Eucharystii, bo to jest najważniejsze. Przyjście do cerkwi nie wystarczy. Należy przystępować do spowiedzi, przyjmować Eucharystię i wówczas Chrystus nas wszystkich zjednoczy w jedną, świętą, apostolską Cerkiew.

Po zakończonej Liturgii biskup Warsonofiusz podziękował metropolicie Atenagorasowi za swoje błogosławieństwo i zaproszenie, proboszczowi parafii – ks. Pawłowi za niesiony trud, chórowi za śpiew, dyplomatom za przybycie oraz wiernym za uczestnictwo w nabożeństwie. W imieniu metropolity Atenagorasa głos zabrał ks. Kenanidis, który w swoim przemówieniu powitał i podziękował władyce za przybycie. Jego Ekscelencja wraz z o. Makarym ofiarowali parafii ikonę św. męcz. Ignacego z cząsteczką relikwii.

Świąteczne uroczystości zakończył wspólny posiłek na który udali się wszyscy wierni, gdzie radośnie świętowano narodziny Matki Bożej.

05.09.2018 Aktualności

Zapraszamy na nasze święto

Zapraszamy na obchody święta patronalnego naszej parafii.

8 września, sobota
18.30 – świąteczna wieczernia
Spowiedź przed i po nabożeństwie

9 września, niedziela
9.30 – powitanie hierarchy
10.00 – świąteczna Boska Liturgia celebrowana przez Jego Ekscelencję biskupa siemiatyckiego Warsonofiusza

Po nabożeństwie zapraszamy wszystkich na świąteczny obiad do sali na tyłach cerkwi.

Rue de la Floraison 35
1070 Bruxelles

 

28.08.2018 Aktualności

Najbliższy weekend w parafii

Najbliższy weekend w parafii:

1 września, sobota
10.00 – sprzątanie cerkwi
16.00 – próba chóru
18.30 – poświęcenie wody
18.45 – wieczernia
Po wieczerni spotkanie z rodzicami i dziećmi na temat spowiedzi
Spowiedź możliwa przed i po wieczerni

2 września, niedziela
9.00 – spowiedź
9.45 – godziny kanoniczne
10.00 – Liturgia
Po Liturgii molebien z okazji rozpoczęcia roku szkolnego

28.08.2018 Aktualności

III piesza pielgrzymka na Św. Górę Grabarkę

Po raz trzeci wierni naszej parafii wzięli udział w pieszej pielgrzymce do Monasteru świętych Marty i Marii na górze Grabarce. 

W tym roku pielgrzymi prowadzeni przez proboszcza parafii – ks. Pawła Cechę wyruszyli z cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach. Pielgrzymkę zainagurowała Boska Liturgia celebrowana przez arcybiskupa Jerzego. Szcześćdziesięciu pielgrzymów pokonało kilkukilometrową trasę by dotrzeć do najważniejszego polskiego prawosławnego sanktuarium. Pielgrzymka miała jak zawsze charakter otwarty – wzięli w niej udział nie tylko parafianie, ale też ich rodziny, przyjaciele oraz sympatycy naszej parafii.

Przed rozpoczęciem całonocnego czuwania, metropolita Sawa powitał wszystkich pielgrzymów, w tym także naszą parafię. Zwierzchnik PAKP zwrócił się także, mówiąc:

Jest to wielka radość, kiedy Bóg obdarowuje człowieka szczególnymi darami, a dążyć do tego miejsca, zawsze, a szczególnie w święto Przemienienia to jest dar. WIelu chciałoby być tutaj dzisiaj, ale ich nie ma. My jesteśmy, i za to Bogu dziękujmy. Przyprowadza nas do tego miejsca nasza wiara prawosławna, Tradycja naszej Cerkwi, nauka naszych przodków – matek, ojców, dziadów, pradziadów. Przyprowadza nas by tu, w tym miejscu, świadczyć światu, który nas otacza, swoją wiarę prawosławną i tym samym jedność – jedność, która jest tak ważna w życiu członków Cerkwi. Tam gdzie jest jedność, tam szatan nie ma pola do działania. Jesteśmy świadkami, jak bardzo dzisiaj jest podzielona ludzkość. On się cieszy. Dlatego też szczególnie się cieszy, kiedy uczniowie Chrystusa, a nie daj Boże prawosławni, są podzieleni między sobą. To jest wielka radość szatana. A biczem na szatana jest jedność naszej wiary i duchowa jedność. Tę jedność świadczymy tam gdzie się znajdujemy, gdzie mieszkamy. Jednym z celów naszego przybycia na to święte miejsce, jest duchowa pobudka byśmy byli razem. Naturalnie, każdy przychodzi tutaj z indywidualnymi problemami. Przychodzi z głęboką wiarą, chwiejną wiarą, a czasem też i bez wiary, ale dążenie do bycia razem jest u wszystkich jednakowe. W dniu dzisiejszym zebraliśmy się z różnych zakątków naszego kraju, ale też i ze świata. (…) Bogu jest miła jedność. (…) Wśród nas są ludzie, wierni i z Islandii, z Brukseli naturalnie, z Rosji, Białorusi, Ukrainy, Czech, Słowacji – serdecznie ich witamy. Chciałbym bardzo serdecznie powitać Was bracia i siostry zebranych tutaj, episkopat, duchowieństwo. Szczególnie chciałbym powitać pątników. Pielgrzymki są ważnym elementem tego święta. Jest to odrodzone pozytywne zjawisko życia duchowego naszej Cerkwi, bowiem każdy pielgrzym jest żywym świadkiem swojej wiary przechodząc przez różne miejscowości. Wielki jesteś Panie i wielkie są Twoje dzieła. (…)

Szczególnie chcę jeszcze pozdrowić naszych „bieżeńców”, którzy pouciekali do Brukseli i tam udało się zorganizować naszą parafię. Mają energicznego kapłana i także przyjeżdżają do Polski, i idą na Grabarkę i tym samym łączą się z nami i nie zapominają gniazda skąd odlecieli. Jest to jest bardzo ważne. Kultywujcie to, młodzi ludzie i ty, ojcze Pawle, który tam z nimi pracujesz. A wy parafianie, wspomagajcie ojca Pawła, bo praca tam wymaga wielu zabiegów i energii. Chcę powiedzieć tak, tam nie mieliśmy gdzie odprawiać i jest kryzys w Kościele katolickim, stała pusta świątynia, chciano zamienić tę świątynię na salę gimnastyczną i Bóg posłał nas i myśmy wypożyczyli od nich świątynię. I  odprawiając tam Liturgię, zwróciłem się do nich: „Podlaszuki” pamiętajcie, za waszym pośrednictwem Bóg czyni wielki cud,  ta  świątynia była chrześcijańską, o te ściany odbijała się melodia pieśni religijnej, a teraz wy weszliście, wy śpiewacie, uświęcacie po prawosławnemu, a ona miała być czym innym. Czy to nie dar Boży? Trzeba pomyśleć nad tym! 

27.08.2018 Aktualności

Święto parafialne 2018

Serdecznie zapraszamy wszystkich na święto patronalne naszej parafii – Narodzenie Bogurodzicy.

Świąteczne uroczystości rozpocznie wieczernia celebrowana w sobotę 8 września o godz. 18.30.

W niedzielę 9 września zapraszamy na świąteczną jutrznię o godz. 9.00 i pontyfikalną Boską Liturgię. Nabożeństwu będzie przewodniczył Jego Ekscelencja biskup siemiatycki Warsonofiusz.

Po nabożeństwie zapraszamy wszystkich na świąteczny posiłek w sali na tyłach cerkwi przy Rue de la Floraison 35, B-1070 Bruxelles.

*
La fête patronale de la paroisse orthodoxe de la Nativité de la Mère de Dieu sera célébrée le dimanche 9 septembre 2018 à Rue de la Floraison 35 B-1070 Anderlecht, avec la célébration des Matines (9h00) et la Liturgie pontificale (vers 10h00).

Vous êtes les bienvenus pour célébrer ce moment de joie en communauté. Ensuite, aura lieu une réception festive dans la salle Breughel où tous sont cordialement invités.

*

Parochiefeest van de Geboorte van de Moeder Gods wordt gevierd op zondag 10 september 2018 in de Bloeistraat 35 B-1070 Anderlecht, met de viering van Metten (9u00) en Pontificale Liturgie (c.a. 10u00).
We nodigen U, Uw familie en al Uw vrienden en kennissen van harte uit op dit feest in de Orthodoxe parochie van de Geboorte van de Moeder Gods. Nadien volgt er een feestelijke receptie in de Breughelzaal.

*

Ἡ Ἱερᾷ Πανήγυρις τῆς ἐνορίας τοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου Anderlecht-Neerpede θὰ τελεσθῇ τὴν Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου 2018, μὲ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία.
09:00 – Όρθρος
10:00 – Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία
Μετά τη λειτουργία θα ακολουθήσει δεξίωση.
Διεύθυνση: Rue de la Floraison 35, 1070 Bruxelles

27.08.2018 Aktualności

Ogłoszenie: pielgrzymka do Ziemi Świętej i Jordanii

Aktualizacja: lista jest już zapełniona. Trwają zapisy na listę rezerowową. Jeśli zbierze się grupa zorganizujemy drugi turnus.

Zachęcamy do wzięcia udziału w pielgrzymce do Ziemi Świętej.

CENA: 1200 EURO

Cena zawiera:

– przelot liniami Aegean na trasie Bruksela Zaventem- Tel Aviv – Bruksela Zaventem (w obie strony przesiadka w Atenach). Lot z dużym bagażem rejestrowanym (23kg) i małym bagażem podręcznym.

– opiekę polskiego przewodnika (siostra Miriam)

– transfer z i na lotnisko w Tel Avivie

– zakwaterowanie w hotelach i wyżywienie

– napiwki, bilety wejściowe, opłaty za przejazdy i parkingi

– wizę do Jordanii

 

Zaliczka w kwocie 400 euro płatna do końca września. Wpłata zaliczki gwarantuje miejsce na liście pielgrzymów.

 

Program Pielgrzymki do Ziemi Świętej

Grupa Polskiej Parafii Prawosławnej w Brukseli

(1 – 9 marca 2019)

 

 1 marca, piątek
19:00 Przybycie na lotnisko w Tel Awiwie Rejs no. 926. *wylot z Brukseli Zaventem o 11.35 (lot z przesiadką w Atenach)
Odjazd do Betlejem

Zakwaterowanie w hotelu Rosyjskiej Duchownej Misji w Betlejem.

 

2 marca.  Sobota mięsopustna. Sobota dusz – wspomnienie zmarłych.
08:00 Śniadanie
08:30 Wyjazd.
Jerozolima:

Sobór św. Trójcy w siedzibie Rosyjskiej Duchownej Misji.

Miejsce narodzin Bogurodzicy. Owcza sadzawka (Betesda)

Droga Krzyżowa: Pretorium (wiezięnie Jezusa Chrystusa); Próg drzwi sądu; podworije Aleksandra

Bazylika Grobu Pańskiego.

Góra Syjon (jeśli będzie taka możliwość): miejsce Ostatniej Wieczerzy; grób króla Dawida

Dormition – kościół katolicki w miejscu Zaśnięcia Bogurodzicy

18:00 Kolacja w hotelu w Betlejem
22:30 Wyjazd na nocną Liturgię na Grobie Pańskim.

 

3 marca, niedziela. Niedziela mięsopustna. O Sądzie Ostatecznym
 03:00 Powrót do hotelu. Nocleg
 09:30 Śniadanie
 10:00 Wyjazd
Betania: grób św. Łazarza
Jerycho: Góra kuszenia. Cerkiew w Jerycho, sykomora Zacheusza.

Monaster św. Gerasima Jordańskiego

18:00 Kolacja w hotelu w Betlejem

 

4 marca, poniedziałek.
07:30 Śniadanie
08:00 Wyjście do Bazyliki Narodzenia Pańskiego. Miejsce narodzin, grota betlejemskich dzieci, grota mleczna..
Odwiedziny sklepu z pamiątkami (jako opłata za minibusy do Ławry św. Sawy)
 

Beit-Sachur: pole pasterzy.

Pustynia Judzka:  Monaster św. Teodozego Wielkiego;

Ławra św. Sawy Oświęconego.

Hebron: Cerkiew Proroków, dąb Mambre.
18:00 Kolacja w hotelu w Betlejem.

 

5 marca, wtorek
06:00 Wyjazd (bez śniadania – prowiant na drogę).
Galilea: góra Tabor;

Nazaret – cerkiew nad źródłem Przenajświętszej Bogurodzicy;

Kana Galilejska – Cerkiew w miejscu domu św. Ap. Szymona Kananity.

Cerkiew św. Marii Magdaleny w Magdali.

Obiad (ryba św. Piotra) w restauracji hotelu.
16:00 Wyjazd do Jordanii. Przejście granicy «Szejch Husejn».
19:00 Zakwaterowanie i kolacja w hotelu

 

 

 

6 marca, środa
07:30 śniadanie.
Wyjazd do Ammanu. Katedra. Cerkiew św. Nektariusza z Eginy
Wyjazd do jednego z najstarszych miast Dekapolu – Dżeraszu (Gerasy): ulica kolumn, ruiny starych chrześcijańskich domostw, ruiny chrześcijańskich świątyń.

Monaster pw. Ikony «Życiodajne źródło: w Dibbinie.

Molebień nad rzeką Jordan i omycie się w wodach Jordanu.
18:00 Kolacja w hotelu w Jordanii.

 

7 marca, czwartek
07:00 Liturgia w cerkwi w hotelu.
08:30 Śniadanie.
09:00 Rezerwat «Wadi-al-Kharrar»: Betabara – miejsce Chrztu Pańskiego. Grota i źródło Jana Chrzciciela, ruiny bizantyjskich monasterów i świątyń. Kamienne cele mnichów. Miejsce gdzie żyła św. Maria Egipska. Monaster św. Marii Egipskiej. Wzgórze proroka Eliasza: molebien do proroka Eliasza.
Góra Nebo: bazylika z bizantyjskimi mozaikami
Miasto Madaba: cerkiew w której się znajduje mozaika – mapa Ziemi Świętej.
17:00 Przejście granicy. Powrót do Izraela
20:00 Kolacja i zakwaterowanie w hotelu w Betlejem

 

8 marca, piątek
07:30 Śniadanie
08:00 Wyjazd
Góra Oliwna: Panorama Jerozolimy. Miejsce Wniebowstąpienia

Żeński monaster na Górze Oliwnej.

Getsemani: ogród w którym modlił się Chrystus po Mistycznej Wieczerzy

Cerkiew Zaśnięcia Bogurodzicy – grób

Rosyjski żeński monaster św. Marii Magdaleny, gdzie znajdują się relikwie św. Wielkiej księżnej Elżbiety i mniszki Barbary

Monaster Górny
18:00 Kolacja w hotelu w Beltejem

 

9 marca, sobota
01:30 Wyjazd na lotnisko
05:40 Wylot, rejs no. 929 do Aten. Przesiadka na lot do Brukseli. Lądowanie w Brukseli o 10.50.

 

 

Organizator zastrzega prawo do zmiany programu w wypadku nieoczekiwanych zdarzeń.

14.05.2018 Aktualności

Nasza młodzież na Grabarce

Sześć młodych osób z naszej parafii wzięło udział w XXXIX Paschalnej Pielgrzymce Młodzieży Prawosławnej na Św. Górę Grabarkę. Mottem tegorocznego spotkania był cytat z II Listu Apostoła Pawła do Tymoteusza:

„Przyjdzie bowiem czas, że odrzucą zdrową naukę, wybiorą sobie nauczycieli, aby słuchać tego co miłe dla ucha”.

Brukselska młodzież, tradycyjnie już, przyjechała na Grabarkę z rówieśnikami z parafii św. Jana Klimaka na warszawskiej Woli. Majowy weekend minął na wspólnej modlitwie, rozmowach, udziale w warsztatach oraz dyskusjach w grupach tematycznych. Nasza młodzież złożyła życzenia metropolicie Sawie z okazji 80 urodzin oraz 20 rocznicy wyboru na  zwierzchnika Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

 

07.05.2018 Aktualności

Światowy Dzień Polonii i Polaków za Granicą w Belgii

W niedzielę 6 maja, ks. Paweł Cecha z małżonką reprezentowali Polską Parafię Prawosławną w Brukseli na uroczystych obchodach światowego Dnia Polonii i Polaków za Granicą. Tegoroczne wydarzenie miało charakter ze względu na setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W wydarzeniu uczestniczył Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski, Ambasador RP w Królestwie Belgii Artur Orzechowski, dyplomaci, senatorzy, europosłowie, posłowie, generalicja oraz przedstawiciele organizacji polonijnych działających w Belgii.

Proboszcz Polskiej Parafii Prawosławnej wziął udział w spotkaniu marszałka z przedstawicielami organizacji polonijnych w Ambasadzie oraz w uroczystej mszy świętej celebrowanej przez ks. prof. Waldemara Chrostowskiego, Konsultora Rady Episkopatu Polski ds. Dialogu Religijnego, w kościele Notre Dame de la Chapelle. Przybyło około 40 sztandarów szkół polskich i organizacji. Obecna była liczna Polonia.

Dzień zakończyła uroczysta gala w teatrze Saint Michel. Za działalność na rzecz Polonii, w dniu światowych obchodów jej święta, marszałek Karczewski, wręczył senackie medale za zasługi w takich kategoriach jak: kombatanci, edukacja, zespoły folklorystyczne, kultura, działalność społeczna i organizacje polonijne.

Dzień Polonii i Polaków za Granicą obchodzony jest 2 maja od 2002 roku – pierwsze edycje miały miejsce w Warszawie, a od 2008 r. odbywały się także wśród środowisk polonijnych za granicą. Dotychczas Dzień Polonii za granicą odbył się w Grecji, Rosji, Kanadzie, Ukrainie, Czechach, Serbii, Węgrzech, Szwecji i w 2018 w Belgii.

MSZ szacuje, że w Belgii mieszka obecnie ok. 120 tys. Polaków, z czego około 70 tys. to poakcesyjni migranci zarobkowi. Największe skupiska polonijne znajdują się w aglomeracjach Brukseli i Antwerpii oraz w okolicach Liege i Charleroi. Według belgijskiego urzędu statystycznego w ciągu ostatnich 13 lat liczba Polaków mieszkających w Belgii wzrosła dziesięciokrotnie; Polacy stanowią 5,4 proc.˙cudzoziemców. Daje to Polakom piąte miejsce pod względem liczebności wśród mniejszości narodowych zamieszkujących Belgię, po Włochach, Francuzach, Holendrach i Marokańczykach. Historycznie główne fale emigracji polskiej do Belgii to emigracja polityczna po powstaniach z lat 1830 i 1863, wychodźstwo zarobkowe w okresie międzywojennym, emigracja powojenna (m.in. żołnierze I Dywizji Pancernej generała Maczka), emigracja z lat 60. i 70. XX˙wieku˙(przede wszystkim przedstawiciele inteligencji, świata nauki i kultury) oraz emigracja polityczna z˙lat 80. XX wieku (ok. 5 tys. osób).

Jak podaje MSZ, w Belgii działa 16 organizacji polonijnych o zasięgu ogólnokrajowym o różnym charakterze: kulturalnym, kombatanckim, religijnym, ekonomicznym. Strukturą koordynującą aktywność Polonii oraz reprezentującą ją na zewnątrz jest Rada Polonii Belgijskiej.