CHRZEST I BIERZMOWANIE
W sprawie ustalenia daty chrztu należy skontaktować się z duchownym. Chrzest i bierzmowanie może odbyć się przed lub po Liturgii lub w innym dniu i miejscu.

Formalności: Aby umówić się na chrzest dziecka, należy najpierw skontaktować się z księdzem– najlepiej osobiście. Ksiądz ustali datę chrztu. Potrzebne będzie ksero aktu urodzenia dziecka oraz dokument Reconnaissance postnatale/ Erkenning van vaderschap na de geboorte: , dane rodziców i rodziców chrzestnych)

Rodzice chrzestni: Chrzest dziecka wymaga obecności rodziców chrzestnych – tradycyjnie dwóch, różnej płci. W niektórych sytuacjach może być to jedna osoba. Chrzest, to ponowne narodziny (J 3,5). Chrzestni rodzice to osoby, które odpowiadają przed Bogiem za swoje duchowe dziecko. Pod tym względem ich odpowiedzialność jest większa niż rodziców naturalnych. Z tego powodu wybór chrzestnych powinien być dokonany z namysłem. Przynajmniej jedno z dwojga rodziców chrzestnych powinno być prawosławne (istnieje praktyka: chrzczony chłopiec – chrzestny prawosławny, chrzczona dziewczynka – chrzestna prawosławna).

Co jest potrzebne? Chrzest to ponowne narodziny i obmycie z grzechów – czego symbolem jest biała szata. Potrzebna jest biała, nowa, nienoszona bawełniana koszulka lub sukienka, która będzie tą symboliczną szatą – pierwszym ubraniem dziecka po chrzcie. Dodatkowo – duży, biały ręcznik, którym wytrzemy dziecko po wyjęciu z wody i krzyżyk na łańcuszku – który po chrzcie zostanie na dziecko nałożony. Nie ma potrzeby kupowania tzw. „Chrzczonki” – kawałka koronki lub płótna (używanego tradycyjnie na Podlasiu). Rolę „Chrzczonki” pełni pierwsza szata nowo ochrzczonego – wspomniana wyżej koszulka.

Jak się przygotować? Należy zapoznać się z przebiegiem chrztu – tekst w języku polskim można pobrać z tej strony (http://liturgia.cerkiew.pl/docs.php?id=30). Rodzice chrzestni powinni nauczyć się Symbolu Wiary. W trakcie obrzędu nad katechumenem (pierwsza część chrztu) między księdzem a rodzicami chrzestnymi prowadzony jest „dialog” (dotyczący wyrzeczenia się szatana i zawierzenia Chrystusowi) – należy się zapoznać z jego przebiegiem i nauczyć się odpowiedzi (w tekście chrztu).

Bierzmowanie: W obrzędzie chrztu znajduje się również sakrament bierzmowania. Sakrament bierzmowania oznacza udzielenie darów Ducha Świętego poprzez namaszczenie poszczególnych części ciała – czoła, oczu, uszu, ust, piersi, dłoni i stóp.

Eucharystia: Ponieważ sakrament chrztu jest inicjacją życia chrześcijańskiego, podczas Liturgii po chrzcie dziecku udzielana jest pierwsza Komunia – Eucharystia. Wskazane jest również, aby do Eucharystii przystąpili rodzice i rodzice chrzestni (oczywiście po odpowiednim przygotowaniu, pod warunkiem, że są prawosławni).

Opłata za chrzest: Opłata jest dobrowolną ofiarą wiernych przyjmujących jeden z najważniejszych w ich życiu sakramentów. Ofiara dzielona jest na 3 części – na rzecz archiwum metropolii w którym będzie przechowywany akt chrztu, na rzecz parafii w której odbywa się chrzest oraz dla duchownego sprawującego sakrament.

Dokumenty:

Potrzebne są następujące dokumenty:

– akt urodzenia

– w przypadku gdy rodzice nie są małżeństwem potrzebny jest także dokument reconnaissance prénatale conjointe.

Inne ważne kwestie: Dziecko źle znosi chrzest, kiedy jest głodne. Prosimy o nakarmienie dziecka przed chrztem. Gdyby dziecko mocno płakało, a rodzice chrzestni nie radzili sobie z jego uspokojeniem, mama może je wziąć na chwilę – nie ma zakazu zbliżania się matki do dziecka – oczywiście pod warunkiem, że nie jest to kluczowy moment sakramentu. Woda w chrzcielnicy jest ciepła. Zawsze można sprawdzić jej temperaturę i dolać wrzątku z czajnika, gdyby była zbyt zimna.

SPOWIEDŹ
Spowiedź odbywa się po wieczornych nabożeństwach. W czasie trwania Liturgii spowiedź nie odbywa się. Zgodnie z tradycją, do pierwszej spowiedzi dzieci przystępują w wielu około 7 lat (zależy to również od indywidualnej dojrzałości dziecka).W teologii prawosławnej „pokajanie” – tak nazywana jest też spowiedź – to nie jest napad wyrzutów sumienia czy użalanie się nad sobą, ale nawrócenie się i  ponowne ukierunkowanie życia. Kajać się – znaczy patrzeć w górę, na miłość Bożą, a nie w dół na swoje wady i przewinienia, nie wstecz z wyrzutami do samego siebie, ale wprzód z ufnością. Czynić pokutę, to widzieć nie to, kim się stałem, ale kim przez łaskę Chrystusa mogę się ciągle jeszcze stać. Takie pozytywne rozumienie pokajania nie sprowadza się do pojedynczego czynu, lecz oznaczą ciągłą postawę, bezustanną pracę nad swoim życiem duchowymSpowiedź nie może być traktowania wyłącznie jako “przepustka” do Eucharystii. Wszelkie pytania i wątpliwości odnośnie spowiedzi kierować należy do duchownego.

Więcej o pojmowaniu sakramentu można znaleźć tutaj

EUCHARYSTIA
Do sakramentu Eucharystii przystępować mogą wyłącznie ochrzczone osoby prawosławne. Eucharystia udzielana jest podczas każdej Liturgii (w niedziele i dni wielkich świąt, a także podczas specjalnych Liturgii w wielkim poście). Przed Eucharystią obowiązuje post eucharystyczny (wymaga on m.in. powstrzymania się od wszelkich posiłków i napojów od wieczora dnia poprzedniego). Dzieci przystępują do Eucharystii od początku – warunkiem są przyjęte sakramenty chrztu i bierzmowania w Kościele prawosławnym (w innych przypadkach należy skontaktować się z duchownym). W wieku około 7 lat dzieci zaczynają również przystępować do sakramentu spowiedzi, jednak nie można traktować spowiedzi jako “przepustki” do otrzymania Eucharystii. Wszelkie pytania i wątpliwości kierować należy do duchownego.

ŚLUB
Aby przyjąć sakrament małżeństwa należy ustalić niezbędne szczegóły z duchownym.
Wymagane dokumenty:
– kserokopie dowód osobistych,
– dokumenty certificat de residence dla każdego z narzeczonych.
W przypadku małżeństw mieszanych oprócz wyżej wspomnianych dokumentów należy również dostarczyć akt chrztu.
Każdą decyzję o udzieleniu sakramentu małżeństwa autoryzuje metropolita Belgii Atenagoras. W związku z tym należy wnieść opłatę w wysokości 30 Euro na konto Metropolii.
Szczegółowych informacji udziela ks. Paweł.

NABOŻEŃSTWA POSŁUG
W Polskiej Parafii Prawosławnej w Brukseli sprawowane są molebny, panichidy i inne nabożeństwa. Odbywają się one najczęściej w soboty po wieczornym nabożeństwie lub w niedziele przed Liturgią. W sprawie szczegółowych ustaleń należy skontaktować się z duchownym.