26.02.2017 Aktualności

Wielki Post 2017

Przedstawiamy program nabożeństw w Wielkim Poście:

Luty
27 lutego – poniedziałek 
18.30 – Kanon św. Andrzeja z Krety

28 lutego -wtorek 
18.30 – Kanon św. Andrzeja z Krety

Marzec
1 marca – środa
18.30 – Kanon św. Andrzeja z Krety

2 marca – czwartek  
18.30 – Kanon św. Andrzeja z Krety

3 marca – piątek  
18.30 – Akatyst

4 marca – sobota  
9.00 – Wspomnienie cudu św. Teodora – Liturgia
18.30 – Wieczernia i spowiedź

5 marca – Niedziela Tryumfu ortodoksji – nabożeństwa w katedrze św. Archaniołów przy Avenue de Stalingard 34 – 
8.00 – jutrznia, 09.20 – Liturgia

8 marca – środa  
18.30 – Liturgia uprzednio poświęconych Darów

10 marca – piątek  
18.30 – Akatyst

11 marca – sobota  
18.30 – Wieczernia i spowiedź

12 marca – niedziela św. Grzegorza Palamasa –
9.00 – jutrznia, 10.00 – Liturgia

15 marca – środa 
18.30 – Liturgia uprzednio poświęconych Darów

17 marca – piątek  
18.30 – Akatyst

19 marca – niedziela Adoracji św. Krzyża 
8.00 – jutrznia, 09.00 – Liturgia

22 marca -środa  
18.30 – Liturgia uprzednio poświęconych Darów

24 marca – piątek  
18.30 – Akatyst

25 marca – sobota – ZWIASTOWANIE BOGURODZICY 
9.00 – jutrznia, 10.00 – Liturgia

25 marca – sobota  
18.30 – Wieczernia

26 marca – niedziela św. Jana Klimaka 
9.00 – jutrznia, 10.00 – Liturgia

29 marca – środa  
18.30 – Liturgia uprzednio poświęconych Darów

19.30 – Kanon św. Andrzeja z Krety

 

31 marca – piątek  
18.30 – Akatyst

Kwiecień
1 kwietnia – sobota Akatystu  
9.00 – Liturgia

2 kwietnia – sobota  
18.30 – Wieczernia

3 kwietnia – niedziela św. Marii Egipskiej 
9.00 – jutrznia, 10.00 – Liturgia

5 kwietnia – środa 
18.30 – Liturgia uprzednio poświęconych Darów

8 kwietnia – sobota Łazarza – 
9.00 – jutrznia i Liturgia
18.30 – wieczernia święta Wjazdu Chrystusa do Jerozolimy

9 kwietnia – NIEDZIELA PALMOWA 
9.00 – jutrznia, 10.00 – Liturgia

WIELKI TYDZIEŃ:
9 kwietnia – niedziela
18.30 – jutrznia Wielkiego Poniedziałku

10 kwietnia – poniedziałek 
18.30 – jutrznia Wielkiego Wtorku

11 kwietnia – wtorek
18.30 – jutrznia Wielkiej Środy

12 kwietnia – środa  
18.30 – jutrznia Wielkiego Czwartku i obrzęd św. oleju

13 kwietnia – czwartek 
9.00 – Liturgia Wielkiego Czwartku – wspomnienie ustanowienia Eucharystii
18.30 – jutrznia wielkiego piątku z czytaniem 12 ewangelii o męce.

14 kwietnia – piątek 
17.00 – wieczernia Wielkiego Piątku z wyniesieniem całunu, jutrznia Wielkiej Soboty

15 kwietnia – sobota
9.00 – Liturgia Wielkiej Soboty
23.30 – Nabożeństwo paschalne

Chrystus

19.11.2016 Aktualności

Weekend 19-20 listopada

Weekend w naszej parafii:
sobota, 19 listopada
18.30 – wieczernia
po wieczerni spowiedź

niedziela, 20 listopada
9.00 – spowiedź
9.45 – godziny kanoniczne
10.00 – Liturgia
Po Liturgii zajęcia katechetyczne dla dzieci
18.30 – agrypnia (całonocne czuwanie zakończone Liturgią) z okazji święta Wprowadzenia Bogurodzicy do świątyni.

Zapraszamy!

wprowadzenie-do-swiatyni

06.11.2016 Aktualności

Zaproszenie: Liturgia pod przewodnictwem arcybiskupa Hioba

Zapraszamy w sobotę 12 listopada na uroczystą Liturgię. Nabożeństwu będzie przewodniczył arcybiskup Hiob – były zwierzchnik Zachodnioeuropejskiego Egzarchatu Parafii Rosyjskich, obecnie przedstawiciel Patriarchatu Konstantynopolitańskiego przy Światowej Radzie Kościołów.

Powitanie hierarchy  o godz. 9.30.
Początek Liturgii o godz. 10.00.

php_3031

25.10.2016 Aktualności

Zakończenie wizyty metropolity Sawy w Belgii

24 października 2016 r., ostatni dzień arcypasterskiej wizyty w Belgii Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski wypełniły trzy spotkania: z członkami Konferencji Prawosławnych Biskupów Krajów Beneluksu, ambasadorem RP w Brukseli Arturem Orzechowskim oraz arcybiskupem Brukseli Simonem z Patriarchatu Moskiewskiego.

W pierwszym spotkaniu Jego Eminencji wzięli udział wszyscy członkowie konferencji: metropolita Belgii, egzarcha Niderlandów i Luksemburga Atenagoras (Patriarchat Konstantynopolitański), arcybiskup Brukseli Simon (Patriarchat Moskiewski) oraz biskup Brukseli Dosyteusz (Patriarchat Gruziński). Spotkanie rozpoczęła obszerna relacja metropolity Atenagorasa poświęcona działalności powołanej do życia w 2009 r. Konferencji Prawosławnych Biskupów Krajów Beneluksu oraz ogólna ocena sytuacji religijnej i społecznej w Belgii. Metropolita Atenagoras nazwał współpracę prawosławnych różnych jurysdykcji w krajach Beneluksu „dobrą i serdeczną”. Świadczą o tym przede wszystkim: nabożeństwa współcelebrowane przez wszystkich miejscowych prawosławnych biskupów, bieżąca działalność kilku komisji tematycznych, których członkami są przedstawiciele poszczególnych prawosławnych Cerkwi posiadających na tym terenie swoje struktury, jak też dobre relacje między prawosławnymi wiernymi różnych narodowości, którzy często uczestniczą w nabożeństwach bratnich Cerkwi.

Zwracając się do członków konferencji Jego Eminencja metropolita Sawa podkreślał kluczowe znaczenie miłości wzajemnej i jedności pomiędzy prawosławnymi należącymi w Belgii do różnych jurysdykcji. „Wszystkich nas łączy Prawosławie, którego siłą jest jedność” – mówił. Piętnując nacjonalizm i nazywając go grzechem, wyraził radość, że w Belgii prawosławni pokonują istniejące między nimi różnice dla dobra Cerkwi jako całości. Jednocześnie zwierzchnik naszej Cerkwi z troską mówił o bardzo złożonej sytuacji wewnątrzcerkiewnej na Ukrainie, którą uznał za jeden z największych współczesnych problemów Cerkwi prawosławnej. Metropolita Sawa przybliżył również obecnym na spotkaniu aktualny stan Cerkwi prawosławnej w Polsce. Uczynił przy tym analogię odnosząc sytuację naszej Cerkwi po wojnie oraz Prawosławia w Europie Zachodniej w latach 80. i 90. XX wieku. „W Polsce po wojnie – mówił – chciano zniszczyć Cerkiew, wysiedlając wiernych na ziemie zachodnie, gdzie nie było prawosławnych, a rezultatem tego stało się utworzenie tam prawosławnej diecezji, która obecnie posiada ponad 40 świątyń. Podobnie stało się pod koniec XX w. w Europie Zachodniej na terenie której, w wyniku procesów migracyjnych, Cerkiew utworzyła swoje struktury, żyje i w dalszym ciągu rozwija się”. „Jest to – podsumował arcypasterz – świadectwem działalności Boga na ziemi”. Metropolita Sawa nazwał wiek XXI wiekiem Prawosławia. Apelował o optymizm w pracy duszpasterskiej, pielęgnowanie istniejącej jedności oraz pokładanie nadziei i ufności w Bogu. Było to odpowiedzią na słowa metropolity Atenagorasa, który przyznał podczas spotkania, że „największym obecnym problemem społeczno-religijnym na Zachodzie jest obojętność wobec religii, wciąż postępująca laicyzacja i przedkładanie przez ludzi wartości materialnych ponad duchowe”. Jego Eminencja nazwał Cerkiew prawosławną „sumieniem społeczeństwa”, akcentując, że „Cerkiew musi śmiało głosić swoją naukę i odwieczne wartości, demaskując grzech”, mając na myśli eutanazję, aborcję i tzw. małżeństwa jednopłciowe.

Drugie ze spotkań Jego Eminencji tego dnia miało miejsce w prywatnej rezydencji ambasadora RP w Brukseli Artura Orzechowskiego. Połączone ono było z obiadem, podczas którego w życzliwej i otwartej atmosferze prowadzona była rozmowa na tematy społeczne i religijne w Polsce i Belgii.

Ostatnie ze spotkań metropolity Sawy odbyło się w siedzibie arcybiskupa Simona z Patriarchatu Moskiewskiego, który wraz z kilkoma duchownymi i grupą parafian spotkał Jego Eminencję w swojej cerkwi. Podczas rozmowy obaj hierarchowie wspominali swoje wcześniejsze spotkania, które miały miejsce zarówno w Polsce, jak i w Belgii. Arcybiskup Simon podziękował metropolicie Sawie za jego słowa wypowiedziane podczas spotkania z Konferencją Prawosławnych Biskupów Krajów Beneluksu dotyczące prawidłowego, prawosławnego stosunku wobec współczesnych zagrożeń, przed którymi stoi Cerkiew i ludzie wiary. Spotkanie upłynęło w przyjacielskiej i życzliwej atmosferze.

W godzinach wieczornych tego samego dnia metropolita Sawa odwiedził mieszkanie proboszcza polskiej parafii prawosławnej w Brukseli ks. Pawła Cechy. Podczas tego spotkania ks. Paweł opowiadał o radościach, troskach i perspektywach związanych z organizacją i życiem swojej parafii, Jego Eminencja zaś udzielił mu wielu praktycznych podpowiedzi w poruszanych, często złożonych, kwestiach.

W godzinach porannych następnego dnia, 25 października, metropolita Sawa wraz z towarzyszącymi mu osobami powrócił do Warszawy.

Jarosław Charkiewicz, fot. autor

24.10.2016 Aktualności

Wizyta metropolity Sawy w Belgii

W dniach 22-24 października 2016 r. Jego Eminencja, Wielce Błogosławiony Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski Sawa przebywa z oficjalną wizyta arcypasterską w Brukseli. Głównym celem wizyty zwierzchnika naszej Cerkwi była wizytacja polskiej parafii prawosławnej Narodzenie Najświętszej Bogarodzicy w stolicy Belgii. Jego Eminencji towarzyszyli: ks. Andrzej Kuźma, protodiakon Andrzej Dawidziuk i Jarosław Charkiewicz.

Wizytę metropolity Sawy w Brukseli rozpoczęło spotkanie z metropolitą Belgii, egzarchą Niderlandów i Luksemburga Atenagorasem z Patriarchatu Konstantynopolitańskiego. Jego Eminencja podziękował metropolicie Atenagorasowi za opiekę arcypasterską nad polską parafią w Brukseli. Metropolita Atenagoras wspominał z kolei czasy powstawania tej parafii i początkowy okres jej funkcjonowania. W dobrych słowach wypowiadał się również o proboszczu polskiej parafii ks. Pawłowi Cesze, który z gorliwością i oddaniem niesie swoją posługę w stolicy Belgii przyciągając do Cerkwi coraz więcej prawosławnych emigrantów z Polski przebywających do Brukseli i okolic. Spotkanie upłynęło w przyjacielskiej i rzeczowej atmosferze.

W godzinach wieczornych tego samego dnia metropolita Sawa przewodniczył nabożeństwu całonocnego czuwania. Odbyło się ono w wynajmowanej, od pewnego czasu, przez parafię świątyni rzymskokatolickiej. Jego Eminencji asystowali przybyli wraz z nim w Polski duchowni oraz proboszcz parafii ks. Paweł Cecha i hieromnich Paweł (Karczewski). We wspólnej modlitwie uczestniczyło ponad sto osób. Pięknie śpiewał kilkunastoosobowy chór pod kierownictwem matuszki Marty Cechy.

Na zakończenie całonocnego czuwania metropolita Sawa zwrócił się ze słowem do zebranych wiernych. Z radością dziękował Bogu, że pozwolił powołać do życia polską parafię w stolicy Belgii, która pod kierownictwem ks. Pawła dobrze rozwija się odkąd półtora roku temu rozpoczął stoją posługę w Brukseli. Na zakończenie zwierzchnik naszej Cerkwi podkreślał znaczenie wspólnej modlitwy, jednoczącej ludzi z Bogiem i między sobą, jak też ważną rolę, jaką pełni belgijska parafia jednocząc ludzi tak w aspekcie religijnym, jak i kulturowym oraz narodowym.

Kulminacyjnym punktem wizyty Jego Eminencji w Brukseli była św. Liturgia, które przewodniczył on w asyście metropolity Atenagorasa i biskupa brukselskiego Dosyteusza z Patriarchatu Gruzińskiego, jak też siedmiu kapłanów i dwóch diakonów. Św. Liturgia zgromadziła ponad 400 wiernych, którzy całkowicie wypełnili rozległe wnętrze cerkwi. Wśród zebranych była konsult RP w Brukseli Agnieszka Paciorek, burmistrz Siemiatycz Piotr Siniakowicz i ks. Heikki Huttunen z Fińskiej Cerkwi Prawosławnej, pełniący funkcję sekretarza generalnego Konferencji Kościołów Europejskich.

W słowie do wiernych po zakończeniu św. Liturgii metropolita Sawa podkreślał, że losami Cerkwi, każdego narodu i każdego człowieka z osobna kieruje Opatrzność Boża. Uroczystość, której przewodniczył, w brukselskiej świątyni prawosławnej nazwał on „pięknym dowodem tej prawdy”. „Nikt z was nie przypuszczał – mówił – że nastąpi taki dzień, że w chrześcijańskiej świątyni, która stała pusta, prawosławni będą wychwalać Boga, a jej wnętrze będzie wypełniać modlitwa prawosławnych wiernych z Polski”.

Odwołując się też do przypowieści o bogaczu i Łazarzu, Jego Eminencja przypomniał, że ziemskie życie jest jedynie krótkim przygotowaniem do życia wiecznego. „Współczesny świat nie słucha Jezusa Chrystusa i Jego nauki” – mówił, a rezultatem tego jest rozpad duchowy współczesnego społeczeństwa, lekarstwem na co jest „dawanie świadectwa pokoju i miłości”, do czego powołani są prawosławni.

Zwierzchnik naszej Cerkwi dziękował hierarchom i duchownym biorącym udział w św. Liturgii, która „pięknie zjednoczyła wszystkich nas”, osoby różnych narodowości. Dziękował w szczególności proboszczowi parafii ks. Pawłowi Cesze oraz ks. Andrzejowi Kuźmie i uczestniczącemu w św. Liturgii ks. Aleksandrowi Niczyporukowi, którzy w znacznym stopniu przyczynili się do powstania polskiej parafii w Brukseli. Samych parafian wzywał do trwania w jedności i wspierania swojego kapłana. W dowód uznania dla posługi ks. Pawła metropolita nagrodził „młodego i energicznego duszpasterza” złotym krzyżem. Parafii ofiarował zaś ikonę „Deisis”. Dziękował chórowi parafialnemu, dzięki śpiewowi którego „czuł się jakby sprawował św. Liturgię w Siemiatyczach czy na Grabarce”.

Na zakończenie głos zabrał ks. Paweł Cecha. Proboszcz parafii przede wszystkim dziękował Jego Eminencji za przybycie i przewodniczenie św. Liturgii. Podkreślał wynikającą z tego radość swoją i parafian, jednocześnie prosząc o modlitwę, aby mógł godnie i produktywnie nieść swoją posługę dla dobra Cerkwi, parafii i wiernych.

Po zakończeniu św. Liturgii i oficjalnych wystąpień miał miejsce uroczysty posiłek, „liturgia po Liturgii”, jak go nazwał metropolita Sawa. Podczas obiadu wyświetlony został film „Cząstka Podlasia”, ukazujący wielobarwne piękno ziemi podlaskiej, na której Prawosławie odcisnęło i nadal odciska swoje duchowe piętno.

Polska parafia prawosławna w Brukseli zainaugurowała swoją działalność w dniu 8 lutego 2015 r. i od tego czasu kieruje nią ks. Paweł Cecha. Proboszcza parafii mianuje metropolita warszawski i całej Polski, a znajduje się ona pod opieką arcypasterską metropolity Atenagorasa. Powstanie parafii było odpowiedzią na prośby wiernych kierowane na ręce metropolity Sawy.

Jarosław Charkiewicz, fot. autor

30.09.2016 Aktualności

Zaproszenie: wizyta metropolity Sawy

Z ogromną radością informujemy o wizycie Jego Eminencji metropolity Sawy w Brukseli!

Metropolita Sawa przyjedzie na zaproszenie naszej parafii i w dniach 22 i 23 października będzie celebrował u nas nabożeństwa. Podczas wizyty w Brukseli, zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego złoży wizytę metropolicie Belgii – Atenagorasowi, spotka się z Konferencją Prawosławnych Biskupów Beneluksu oraz z Ambasadorem RP w Królestwie Belgii – panem Arturem Orzechowskim.

 

22 października – sobota

18.30 – nabożeństwo całonocnego czuwania

23 października – niedziela – dzień św. ap. Jakuba, brata Pańskiego

9.30 – powitanie hierarchy

10.00 – Boska Liturgia

 

Po Liturgii zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w uroczystym obiedzie z okazji tego podniosłego wydarzenia. Bilety na obiad w cenie 35 euro można nabyć w cerkwi przy świecach.

Wszystkich serdecznie zapraszamy!

 

10919408_1599866160245894_1029859384757447040_o

30.09.2016 Aktualności

Zaproszenie: spotkanie z Szymonem Hołownią

Szymon Hołownia odwiedzi naszą parafię!

Kiedy: 8 października po wieczornym nabożeństwie (18.00)
Gdzie: Rue de la Floraison 35

Wszystkich serdecznie zapraszamy!

Szymon opowie o swoich kontaktach z prawosławiem, dlaczego św. Spirydon i św. Sergiusz są dla niego ważnymi postaciami w życiu, o odżywianiu duszy oraz o tym jak każdy z nas może zrobić coś dobrego dla drugiego człowieka.

W trakcie spotkania będzie można nabyć książki, z zakupu których dochód zostanie przeznaczamy na rzecz podopiecznych Fundacji założonych przez Szymona.

Szymon Hołownia jest dziennikarzem, publicystą i pisarzem. Stale współpracuje z telewizją TVN, gdzie razem z Marcinem Prokopem prowadzi program „Mam Talent!”. Jest stałym felietonistą „Tygodnika Powszechnego” i miesięcznika „W Drodze”, mówcą motywacyjnym, rekolekcjonistą. Laureat nagród dziennikarskich (m.in. Grand Press, Ślad, Wiktor, Ostre Pióro), a także związanych z działalnością charytatywną (Przyjaciel Afryki). Autor i współautor 11 księżek z dziedziny popteologii i spraw społecznych. Założył dwie fundacje. Fundacja Kasisi wspiera dom dziecka dla ponad 200 sierot w Kasisi w Zambii (http://www.fundacjakasisi.pl). Druga fundacja, Dobra Fabryka (http://www.dobrafabryka.pl/) , działa w pięciu krajach Afryki, opiekując się m.in. pacjentami hospicyjnymi w Rwandzie, dziećmi z chorobą głodową w Demokratycznej Republice Konga, trędowatymi w Togo, a także finansuje szkołę Montessori w Beninie i projekty rolnicze w Burkina Faso.

szymon-holownia-na-warszawskich-targach-ksiazk-223234-gallery_big

08.09.2016 Aktualności

Ogłoszenia

  • 11 września, po Liturgii obsłużony zostanie dziękczynny molebien z okazji rozpoczęcia roku szkolnego. Serdecznie zapraszamy Wszystkich uczniów, nauczycieli, rodziców i dziadków. Po nabożeństwie odbędzie się spotkanie z rodzicami, podczas którego omówimy sprawy organizacyjne dotyczące nauczania religii, zagadnienie pierwszej spowiedzi i inne.
  • Przypominamy, że po każdej niedzielnej Liturgii odbywają się zajęcia z religii dla dzieci prowadzone przez matuszkę Martę. W tym samym czasie młodzież i dorośli mogą uczestniczyć w prowadzonych przez o. Pawła zajęciach pt. „prawosławie dla średniozaawansowanych”, gdzie przypominamy sobie podstawy wiary prawosławnej i poznajemy znaczenie nabożeństw.
  • Nasza parafialna drużyna piłkarska wznawia treningi. Spotykamy się w każdy wtorek o godz. 20.00 w Fit Five przy Rue Tielemans 2, 1020 Bxl.
  • W niedzielę 25 września zapraszamy na spotkanie kobiet. Spotkanie odbędzie się przy Square Albert Ier 1/14, 1070 Bxl.
  • Zapraszamy młodzież na pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie. Widzimy się w niedzielę 11 września  o godzinie 16.00 na Grand Place.
  • W dniach 7-9 października w Kinrooi odbędzie się weekend prawosławnej młodzieży Beneluxu. Cena za weekend: 80 Euro/os. Cena zawiera nocleg i wyżywienie. Szczegóły i zapisy na stronie: www.ojb-job.org
  • Poszukujemy sponsorów chętnych sfinansowanie ikony-krzyża, który znajduje się w ołtarzu. Brakuje nam na ten cel 900 euro.
  • Prosimy o pomoc przy przygotowaniu i sprzątaniu poczęstunku po niedzielnych Liturgiach. Przy świecach znajduje się lista osób chętnych do pomocy.

05.09.2016 Aktualności

Święto parafialne

4 września Polska Parafia Prawosławna w Brukseli celebrowała swoje święto patronalne – Narodzenie Bogurodzicy. Przeniesionym na niedzielę uroczystościom przewodniczył metropolita Belgii i egzarcha Holandii i Luksemburga Atenagoras.
Świąteczną Liturgię koncelebrowali duchowni z Polski i Belgii, w tym o. Heikki Theodoros Hutuunen – Sekretarz Generalny Konferencji Kościołów Europejskich, o. Andrzej Kuźma oraz diakon Rafał Dmitruk. Na uroczystości licznie przybyli rozsiani po Belgii prawosławni Polacy. Ks. Andrzej Kuźma w swoim kazaniu zwrócił uwagę na obecność i pomoc Bogurodzicy w życiu prawosławnych chrześcijan.
Po zakończeniu Boskiej Liturgii Jego Eminencja metropolita Atenagoras podkreślił znaczenie istnienia polskiej parafii w łonie Świętej Metropolii Belgii. Hierarcha przypomniał, że brukselska parafia jest stawiana jako przykład rozwiązywania problemów prawosławnej diaspory. Metropolita przypomniał wiernym, że o ich parafii rozmawiano podczas Wielkiego Soboru, który odbył się tego roku na Krecie.
Metropolita Atenagoras podziękował wszystkim za obecność i serdeczne przyjęcie oraz pogratulował proboszczowi parafii – o. Pawłowi Cesze za trud i entuzjazm, który wkłada w prowadzenie parafii. W podziękowaniu za zasługi na rzecz wspólnoty prawosławnych Polaków, metropolita podniósł o. Pawła do godności protoprezbitera. Dziękując biskupowi proboszcz parafii wyraził wdzięczność za otwartość, pomoc i zaangażowanie metropolity i pracowników Metropolii w pomyślny rozwój wspólnoty.
W świątecznych uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz lokalnych, rzymsko-katolicki biskup Jean Kockerols, zaprzyjaźnieni księża katoliccy oraz członkowie parafii katolickiej, która użyczyła prawosławnym Polakom swojego kościoła.
Po nabożeństwie zaproszeni goście jak i wszyscy przybyli tego dnia do cerkwi zgromadzili się na poczęstunku podczas którego działające przy parafii bractwo młodzieży zorganizowało kiermasz ze słodyczami. Dochód z ich sprzedaży został przeznaczony na dalszą działalność bractwa.
Fotoreportaż można zobaczyć TUTAJ
DSC_8382 DSC_8416 DSC_8465 DSC_8474 DSC_8490 DSC_8551 DSC_8559 DSC_8642 DSC_8647 DSC_8649 DSC_8658 DSC_8667 DSC_8670 DSC_8738 DSC_8765 DSC_8804 DSC_8854

23.08.2016 Aktualności

Zapraszamy na nasze święto!

4 września będziemy celebrowali święto patronalne naszej parafii – Narodzenie Bogurodzicy. Uroczystości rozpoczniemy w sobotę o 18.30 świąteczną wieczernią. Po nabożeństwie ojcowie Paweł Cecha i Andrzej Kuźma będą spowiadać wszystkich chętnych. Niedzielnym uroczystościom będzie przewodniczył Jego Eminencja metropolita Belgii Atenagoras. W nabożeństwie wezmą udział duchowni z Belgii i Polski. Jutrznia rozpocznie się o godzinie 9.00, bezpośrednio po niej Liturgia.

Po nabożeństwie zapraszamy wszystkich na poczęstunek do sali Breughel znajdującej się na tyłach naszej cerkwi. Poczęstunek będzie miał formę szwedzkiego stołu, dlatego zwracamy się z prośbą o przyniesienie potraw.

Załącznik pocztowy

20.08.2016 Aktualności

Pielgrzymka na Grabarkę

18 sierpnia, 35-osobowa grupa przebywających na wakacjach w Polsce naszych parafian uczestniczyła w I pieszej pielgrzymce na św. górę Grabarkę. Pieszą wyprawę do najważniejszego polskiego prawosławnego sanktuarium poprzedziła Boska Liturgia celebrowana w cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach. Po przyjęciu Eucharystii, wierni naszej parafii oraz ich rodziny wraz z o. Pawłem Cechą wyruszyli w kierunku Grabarki. Pielgrzymi wzięli udział w świątecznych uroczystościach. Nasi młodsi parafianie pomogli także w organizacji święta wspierając odbywający się na św. górze obóz roboczy.

 

IMG_3987

1 2 3 6