Święto parafialne

18.09.2018

9 września,  Polska Parafia Prawosławna w Brukseli uroczyście obchodziła swoje święto patronalne – Narodzenie Bogurodzicy. Świętej Liturgii przewodniczył biskup siemiatycki Warsonofiusz.

Narodzenie Bogurodzicy, będące pierwszym wielkim świętem w nowym roku cerkiewnym zgromadziło w brukselskiej cerkwi wielu wiernych. Większość przyjęła tego dnia Eucharystię. Jego Ekscelencji w trakcie św. Liturgii asystowali ihumen Makary – p.o. przełożonego Monasteru św. Onufrego w Jabłecznej, ks. Jan Dmitruk – dziekan Okręgu Terespolskiego, ks. Konstantinos Kenanidis – przedstawiciel metropolity Atenagorasa i rektor Instytutu Apostoła Pawła w Brukseli, ks. Paweł Cecha – proboszcz brukselskiej parafii, hierodiakon Jarosław oraz diakon Barnaba Genbrugge. W uroczystościach wzięli także udział Ambasador RP przy NATO – Marek Ziółkowski oraz Konsul Generalny RP w Królestwie Belgii Jacek Grabowski.

W świątecznej homilii biskup Warsonofiusz skupił się na roli Maryi w dziele zbawienia:

Cieszę się, że właśnie w tym dniu mogłem do was przyjechać, z wami się modlić, w tym miejscu, daleko od ojczyzny i cieszę się, to właśnie Bogurodzica was tutaj jednoczy. Ona błogosławi rodziny, ponieważ żyjemy w bardzo trudnych czasach ze względów duchowych, kiedy wartości rodzinne nie są respektowane, a wchodzą zupełnie inne wartości. Życzę, aby dobry Bóg błogosławił wam i Bogurodzica błogosławiła was i wasze rodziny, bo cerkiew, która dopiero się rodzi, ona rodzi się tak samo, w jaki sposób rodziła się Matka Boża. Chrystus powiedział bardzo jasno – do Królestwa Bożego są dwie ścieżki – jedna, wąska, w bólu, cierpieniu prowadząca ku zbawieniu; druga, szeroka, prowadzi ku zgubie. Cieszę się, że się dzisiaj tu zebraliśmy, żeby uczestniczyć w tym świątecznej św. Liturgii. Pragnę przypomnieć, żebyście się jednoczyli nie tylko wokół naszych tradycji, które przywieźliśmy z Polski, która jest połączeniem Wschodu i Zachodu, tego szczególnego miejsca, gdzie się uformowały nasze obrzędy, ale przede wszystkim, żebyście jednoczyli w Eucharystii, bo to jest najważniejsze. Przyjście do cerkwi nie wystarczy. Należy przystępować do spowiedzi, przyjmować Eucharystię i wówczas Chrystus nas wszystkich zjednoczy w jedną, świętą, apostolską Cerkiew.

Po zakończonej Liturgii biskup Warsonofiusz podziękował metropolicie Atenagorasowi za swoje błogosławieństwo i zaproszenie, proboszczowi parafii – ks. Pawłowi za niesiony trud, chórowi za śpiew, dyplomatom za przybycie oraz wiernym za uczestnictwo w nabożeństwie. W imieniu metropolity Atenagorasa głos zabrał ks. Kenanidis, który w swoim przemówieniu powitał i podziękował władyce za przybycie. Jego Ekscelencja wraz z o. Makarym ofiarowali parafii ikonę św. męcz. Ignacego z cząsteczką relikwii.

Świąteczne uroczystości zakończył wspólny posiłek na który udali się wszyscy wierni, gdzie radośnie świętowano narodziny Matki Bożej.

%d bloggers like this: