logotyp-rgb-A - Kopia

Patriarchat Ekumeniczny – Prawosławna Metropolia Belgii i Egzarchat Holandii i Luksemburga
Polska Parafia Prawosławna pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Brukseli

 

Cerkiew i adres korespondencyjny:

Rue de la Floraison / Bloeistraat 35

1070 Bruxelles / Brussel

 

 

e-mail: xpawelcecha@gmail.com

telefon: + 32 (0) 489 86 91 16

Wszystkim, którzy chcieliby wesprzeć finansowo parafię podajemy numer konta, na które
można kierować swoje ofiary:
BE66 3632 0260 4243
Paroisse Orthodoxe de la Nativité de la Mère de Dieu ASBL