logotyp-rgb-A - Kopia

Patriarchat Ekumeniczny – Prawosławna Metropolia Belgii i Egzarchat Holandii i Luksemburga
Polska Parafia Prawosławna pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Brukseli

Adres korespondencyjny:

Quai du Batelage 5/287
1000 Brussel/Bruxelles
Belgia

Cerkiew:

Rue de la Floraison / Bloeistraat 35

1070 Bruxelles / Brussel

e-mail: xpawelcecha@gmail.com

telefon: + 32 (0) 489 86 91 16

Wszystkim, którzy chcieliby wesprzeć finansowo nowopowstałą parafię podajemy numer konta, na które
można kierować swoje ofiary:
BE 31 0017 3915 7355
Code BIC: GEBABEBB
Paroisse Orthodoxe Polonaise ASBL