KATECHEZA DOROSŁYCH

Po każdej niedzielnej Liturgii, przed rozdaniem antidoronu odbywają się otwarte krótkie wykłady o prawosławiu, podczas których zgromadzeni wierni mogą poszerzyć swoją wiedzę o prawosławiu.

 

DRUŻYNA PIŁKARSKA

W ramach parafii działa drużyna piłki nożnej. Spotykamy się co wtorek o godz. 20.00 w FitFive przy Rue Tielemans 2, 1020 Bxl.

 

SPOTKANIA KOBIET

Raz w miesiącu odbywają się spotkania polskich prawosławnych kobiet. To okazja by wspólnie porozmawiać oraz swoją aktywnością wspomóc działalność parafii. Informacje o spotkaniach podawane są w cerkwi po nabożeństwach oraz widnieją w kalendarium na stronie internetowej.