01.09.2015 Aktualności

Początek Indyktionu – nowego roku liturgicznego

Troparion indyktionu, ton 2:
Stwórco wszystkich stworzeń, który w swojej władzy ustanowiłeś chwile i wieki, pobłogosław początek roku łaską Twoją, Panie, zachowując w pokoju Twój lud i Twoje miasto dla modlitw Bogurodzicy i zbaw nas.
Kondakion indyktionu, ton 2:
Chryste Królu, który masz przybytek na wysokościach, Stwórco wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, który stworzyłeś dni i noce, chwile i wieki, pobłogosław teraz początek roku, strzeż i zachowaj w pokoju lud prawosławny i Twoje miasto, wielce miłosierny.
Tekst nabożeństwa w języku polskim
Tekst nabożeństwa w języku cerkiewno-słowiańskim

indyktion

01.09.2015 Aktualności

Molebien z okazji rozpoczęcia roku szkolnego

Minionej niedzieli, w cerkwi św. Sylwana i św. Marcina na Rue de Bosnie po Liturgii odsłużony został molebien w intencji uczniów i ich rodziców. Modliliśmy się aby Bóg zesłał na uczniów ducha mądrości i rozumu, i aby otworzył umysły i usta oraz oświecił ich serca ku przyjęciu dobrych treści nauki. Życzymy im żeby swoją mądrością, pielęgnowaniem cnot i trwaniem w wierze prawosławnej byli radością i pociechą dla swoich rodziców oraz umocnieniem świętego Kościoła prawosławnego.

11902565_1684454305120412_3498306099423579827_n 11923251_1684454428453733_655114248881719591_n 11934932_1684454028453773_9215291819777375543_n 11954838_1684454018453774_2171218824825241146_n

28.08.2015 Aktualności

Zapraszamy na święto parafialne!

W związku z przypadającym 8 września świętem patronalnym Polskiej Parafii Prawosławnej w Brukseli, zapraszamy na uroczystości, które odbędą się 6 września w kaplicy Zmartwychwstania przy Rue van Maerlant 22-24. W tych dniach będziemy także czcili pamięć św. kapłana męczennika Maksyma Gorlickiego.

5 września – sobota

17.00 – przygotowanie kaplicy
18.00 – wieczernia

6 września – niedziela
9.00 – jutrznia
10.00 – Liturgia

Po niedzielnym nabożeństwie zapraszamy wszystkich do przedłużenia świątecznej radości przy wspólnym stole. Zapisy na obiad pod numerem telefonu: 0 489.86.91.16, mailowo: xpawelcecha@gmail.com lub w najbliższą niedzielę po Liturgii. Koszt: 35 euro/os. , dzieci do lat 10: 10euro.

Narodzenie Bogurodzicy

28.08.2015 Aktualności

30.08 – Liturgia i molebien w cerkwi na Rue de Bosnie

W najbliższą niedzielę spotykamy się na Liturgii w cerkwi św. Sylwana z Atosu i św. Marcina z Tours na Rue de Bosnie 75 (http://tinyurl.com/nc3jekm)
9.00 – Spowiedź
10.00 – Liturgia
Po Liturgii odsłużymy molebien przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Wszystkich serdecznie zapraszamy!

 

 

 

DSC02010

28.08.2015 Aktualności

Nowy biskup

Dzisiaj, Święty Synod Patriarchatu Ekumenicznego, pod przewodnictwem Jego Świątobliwości Patriarchy Ekumenicznego Bartłomieja jednogłośnie wybrał ks. archimandrytę Petrosa Bozinisa-kapłana w metropolii Niemiec, biskupem pomocniczym metropolity Belgii Atenagorasa, z tytułem biskupa Troady.

Jego Ekscelencja biskup-elekt Troady, Petros Bozinis, urodził się w Patras (Grecja) w 1971 roku. Ukończył studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Patras . Następnie kontynuował studia na Wydziale Teologii Społecznej Uniwersytetu Kapodistriasa w Atenach. Biskup-elekt ukończył również studia magisterskie w Strasburgu, obroną pracy magisterskiej z dziedziny liturgiki, napisanej pod kierunkiem profesorów Marcela Metzgera i Jeana Hiebela. Obecnie kontynuuje badania naukowe dotyczące filozofii bizantyńskiej na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu w Patras.

Biskup-elekt , przyjął święcenia diakońskie w 1997 roku oraz kapłańskie w 2002 z rok metropolity Patras Nikodema. Ten sam biskup podniósł go do rangi archimandryty. Nowowybrany biskup, przez 6 lat niósł posługę duszpasterską w Patras, a następnie przez dziesięć lat jako kapłan parafii świętego Jana Teologa w Fryburgu w Niemczech.

Od wielu lat współpracował ze stacją telewizjną metropolii Patras – Lychnos TV, której był wicedyrektorem.

Biskup-elekt biegle posługuje się angielskim, francuskim i greckim.

 

11922896_10153063511746074_1440587379420519807_o

24.07.2015 Aktualności

Najbliższe nabożeństwo

Przypominamy, że kolejna Liturgia będzie celebrowana w najbliższą niedzielę o godz. 10.00 w cerkwi przy Rue de Bosnie 75 na Saint-Gilles. Spowiedź od godz. 9.00.
Zapraszamy!

24.07.2015 Aktualności

Imieniny metropolity Atenagorasa

Dzisiaj Jego Eminencja Atenagoras, Metropolita Belgii i Egzarcha Holandii i Luksemburga świętuje pamięć swojego niebiańskiego opiekuna – świętego Atenagorasa apologety. Życzymy Jego Eminencji nieustającego Bożego błogosławieństwa i wielu sił duchowych i cielesnych.

Metropolita Atenagoras celebrował dzisiaj w katedrze św. Archaniołów Liturgię w asyście duchownych przybyłych z całej Metropolii.

Galeria fotografii z uroczystości jest dostępna TUTAJ.

Εις πολλά έτη ! Многая лета ! Nog vele jaren! Na długie lata!

Intro_Ath_01

21.07.2015 Aktualności

Święto Narodowe Belgii

21 lipca obchodzone jest belgijskie święto narodowe upamiętniające uchwalenie konstytucji w 1831 roku, a także złożenie przysięgi i wstąpienie na tron pierwszego króla Belgii Leopolda. Wspólnotę prawosławnych w Belgii podczas uroczystego nabożeństwa w katedrze św. Michała i św. Guduli w Brukseli reprezentował metropolita Atenagoras.

Fotografie dostępne są TUTAJ.
Te Deum

13.07.2015 Aktualności

Harmonogram letnich nabożeństw

Harmonogram nabożeństw Polskiej Parafii Prawosławnej w Brukseli wraz z miejscami celebrowania nabożeństw:

 

11 lipcaKaplica Zmartywchwstania – Rue van Maerlant 22-24

godz. 18.00 – rozstawienie kaplicy

godz. 18.30 – wieczernia i spowiedź

 

12 lipca – Kaplica Zmartywchwstania – Rue van Maerlant 22-24

godz. 10.00 – Liturgia. Spowiedź od godz. 8.30.

 

18 lipca – Kaplica Zmartywchwstania – Rue van Maerlant 22-24

godz. 18.00 – rozstawienie kaplicy

godz. 18.30 – wieczernia i spowiedź

 

19 lipca – Kaplica Zmartywchwstania – Rue van Maerlant 22-24

godz. 10.00 – Liturgia. Spowiedź od godz. 8.30.

 

26 lipcaCerkiew św. Sylwana z Atosu i św. Marcina z Tours, Rue de Bosnie 75

godz. 10.00 – Liturgia. Spowiedź od godz. 9.00.

 

16 sierpnia – Cerkiew św. Sylwana z Atosu i św. Marcina z Tours, Rue de Bosnie 75

godz. 10.00 – Liturgia. Spowiedź od godz. 9.00.

 

23 sierpnia – Cerkiew św. Sylwana z Atosu i św. Marcina z Tours, Rue de Bosnie 75

godz. 10.00 – Liturgia. Spowiedź od godz. 9.00.

Nabożeństwo gościnnie będzie koncelebrował o. Onufry z Groningen.

 

30 sierpnia – Cerkiew św. Sylwana z Atosu i św. Marcina z Tours, Rue de Bosnie 75

godz. 10.00 – Liturgia. Spowiedź od godz. 9.00.

Po Liturgii molebien przed rozpoczęciem roku szkolnego.

 

5 września – Kaplica Zmartywchwstania – Rue van Maerlant 22-24

godz. 17.00 – przygotowanie kaplic

godz. 18.00 – wieczernia święta Narodzenia Bogurodzicy i św. męcz. Maksyma Gorlickiego.

 

6 września – święto patronalne parafii – Narodzenie Bogurodzicy

Kaplica Zmartywchwstania – Rue van Maerlant 22-24

godz. 9.00 – jutrznia

godz. 10.00 – Liturgia

 

W związku z okresem wakacyjnym i czasowym brakiem nabożeństw, parafia św. Sylwana z Atosu i św. Marcina z Tours udostępnia nam całkowicie swoją cerkiew gdzie w niedziele 26 lipca oraz 16, 23 i 30 sierpnia nasza parafia będzie mogła celebrować Liturgie.

13.07.2015 Aktualności

Ślub Anety i Szczepana

Aneta i Szczepan są pierwszą parą, która przyjęła sakrament małżeństwa w naszej parafii. Młodej parze życzymy długich lat życia w zdrowiu i Bożym błogosławieństwie oraz jak czytamy w jednej z modlitw, aby Pan Bóg napełnił dobrami ich życie, przyjął ich korony czyste i nieskalane w Swoim królestwie, i zachował ich od wszelkich
zasadzek, na wieki wieków.

Długich lat życia! Mnohaja leta !

11062779_1668376713394838_785557776946044747_n 11692538_1668376690061507_8999939292270890049_n

28.06.2015 Aktualności

List metropolity Sawy

Warszawa, 16.06.2015

Czcigodny Księże Pawle, Drodzy Bracia i Siostry!

Korzystając z wyjazdu do Brukseli ks. dr Andrzeja Kuźmy pragnę przekazać Wam słowa arcypasterskiego pozdrowienia: Pokój Wam! i skierować kilka słów w celu zachowania duchowej łączności ze Wszystkimi Wami.

Mija dwa lata kiedy rozpoczęliśmy wspólne starania w sprawie powołania duszpasterstwa parafialnego naszej Cerkwi w Brukseli, zadaniem którego miała być łączność duchowa ze swoją Matką Cerkwią w Polsce.

Bóg pomógł. I starania, pełne rożnych przeszkód, zostały sfinalizowane pozytywnie. Dzisiaj macie własnego młodego pasterza, pełnego zapału, macie możliwość uczestniczenia w nabożeństwach odprawianych przez niego, zachowując tradycje swojej Cerkwi. Starajcie się zachować to, co osiągnęliście juz dzisiaj i rozwijajcie je pokonując wszelkiego rodzaju przeszkody, pamiętając słowa: “jeśli Bóg z nami, nikt przeciwko nam”. Człowiek, który pokłada ufność w Bogu, otrzymuje od Niego zapłatę.

Doskonalcie się we wzajemnej miłości i szacunku jedni wobec drugich. Pracujcie wspólnie i podejmujcie takie decyzje, które łączą a nie dzielą. Inaczej nie będą służyć dobru.

Zapewniam Was Wszystkich o mojej modlitwie i trosce o Was. Dziękuję metropolicie Belgii Atenagorasowi za Jego pomoc okazywaną Wam.

Jeśli Bóg błogosławi, w stosownym czasie, odwiedzę Was.

Pozdrawiam ks. Pawła Cechę, Wszystkich Was i przesyłam arcypasterskie błogosławieństwo. Bóg z Wami!

Sawa, Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski

Fot. palavos – orthphoto.net

11709629_1664203367145506_400981941916206092_n