Święcenia biskupa Piotra

08.11.2015

bp PiotrDzisiaj, biskup Troady Piotr, w katedrze św. Archaniołów w Brukseli przyjął święcenia biskupie. Hierarcha będzie biskupem pomocniczym Świętej Metropolii Belgii, Holandii i Luksemburga.

Życzymy Jego Ekscelencji Bożej pomocy na każdy dzień arcypasterskiej służby!

Jego Ekscelencja biskup Troady, Petros Bozinis, urodził się w Patras (Grecja) w 1971 roku. Ukończył studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Patras. Następnie kontynuował studia na Wydziale Teologii Społecznej Uniwersytetu Kapodistriasa w Atenach. Biskup ukończył również studia magisterskie w Strasburgu, obroną pracy magisterskiej z dziedziny liturgiki, napisanej pod kierunkiem profesorów Marcela Metzgera i Jeana Hiebela. Obecnie kontynuuje badania naukowe dotyczące filozofii bizantyńskiej na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu w Patras.

Biskup Piotr, przyjął święcenia diakońskie w 1997 roku oraz kapłańskie w 2002 z rok metropolity Patras Nikodema. Ten sam biskup podniósł go do rangi archimandryty. Nowowybrany biskup, przez 6 lat niósł posługę duszpasterską w Patras, a następnie przez dziesięć lat jako kapłan parafii świętego Jana Teologa w Fryburgu w Niemczech.

Od wielu lat współpracował ze stacją telewizjną metropolii Patras – Lychnos TV, której był wicedyrektorem.

Biskup biegle posługuje się angielskim, francuskim i greckim.

Εις πολλά έτη ! Многая лета ! Nog vele jaren! Nombreuses années! Na długie lata!

Relacja video ze święceń: https://www.youtube.com/watch?v=GeyrUw4P2dw

%d bloggers like this: