31.05.2015 Aktualności

Parafialne konsultacje dotyczące kalendarza

W niedzielę Pięćdziesiątnicy parafianie mieli możliwość wyrażenia swojej opinii na temat kalendarza cerkiewnego. W wyniku parafialnych konsultacji dotyczących kalendarza jakim powinna posługiwać się nasza wspólnota, zdecydowana większość zebranych opowiedziała się za kalendarzem neo-juliańskim, czyli tzw. nowym stylem. W związku z tym, od 1 września 2015 roku, wraz z początkiem indyktionu – nowego roku cerkiewnego nasza parafia rozpocznie posługiwanie się nowym kalendarzem.

18.05.2015 Aktualności

Paschalna Pielgrzymka Młodzieży na św. Górę Grabarkę

W dniach 15-17 maja z błogosławieństwa metropolity Sawy już po raz XXXVI odbyła się Pielgrzymka Paschalna prawosławnej młodzieży na św. górę Grabarkę. Mottem spotkania były słowa ap. Pawła „Każdy z nas niech troszczy się o dobro i zbudowanie drugiego człowieka”.

Naszą parafię reprezentowała kilkuosobowa grupa młodzieży, która zdecydowała się spędzić ten majowy weekend wraz z rówieśnikami z Polski. W organizacji pielgrzymki bardzo pomogła nam Parafia św. Jana Klimaka w Warszawie, której serdecznie dziękujemy za wsparcie, nowe znajomości i niezapomniane wrażenia.

Uroczystości rozpoczęły się paschalną wieczernią oraz poświęceniem wody, którym przewodniczył metropolita Sawa w obecności abpa. Jakuba, duchowego opiekuna bractwa z ramienia św. Soboru Biskupów wraz z licznie zebranym duchowieństwem. Eminencja rozpoczynając tegoroczną pielgrzymkę powitał wszystkich zebranych, wśród których byli duchowni i młodzież z Rumunii, Belgii, Etiopii, Słowacji, Ukrainy oraz Białorusi. Metropolita podkreślił znaczenie Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa w życiu każdego człowieka jako fundamentu wiary, na którym każdy z wierzących buduję swoją osobistą wiarę. Ponadto odniósł się do słów motta pielgrzymki, mówiąc, iż każdy z obecnych w tych dniach na Grabarce wschodzi w trud swojej Cerkwi, ojców, matek, nauczycieli, kapłanów, dając świadectwo wiary otaczającemu nas światu. – Trzeba dzisiaj tak działać aby tylko dobro i prawda o Zmartwychwstaniu Chrystusa były głoszone naszymi ustami – podkreślił zwierzchnik naszej Cerkwi.

Następnym punktem programu było spotkanie w domu pielgrzyma, podczas którego przewodnicząca Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce Marta Całpińska wręczyła przełożonej klasztoru ihumeni Hermiony tytuł honorowego członka bractwa za wieloletnią pomoc w organizowaniu różnych spotkań młodzieży na Grabarce. Tradycyjnie wieczorem został poświęcony krzyż w intencji wszystkich uczestników pielgrzymki. Poświęcenia dokonał abp. Jakub. Dzień zakończył się wspólnym ogniskiem, podczas którego prezentowali swoją tradycję i kuchnię paschalną goście z Rumunii.

Kolejny dzień rozpoczął się św. Liturgią której przewodniczył metropolita Sawa w asyście abpa. Jakuba. W słowie skierowanym do młodzieży Metropolita odniósł się do słów czytanej Ewangelii podkreślając potrzebę trwania we wspólnocie oraz jedności z Bogiem oraz Matką – Cerkwią Prawosławną. Tak jak Syn Boży był posłuszny swemu Ojcu tak też każdy musi być posłuszny swojej Cerkwi wypełniając Wolę Bożą. Tylko trwanie w Bogu napełnia człowieka mądrością, energią i mocą tak niezbędną w pokonywaniu różnych trudności i zwalczaniu pokus, natomiast nie uczestniczenie w życiu liturgicznym rodzi zdradę i różne odstępstwa oraz zakłóca normalność życia człowieka.

Następnie młodzież miała możliwość uczestniczenia w „100 pytaniach do…”, meczu piłki nożnej, prezentacji działalności bractw parafialnych, grupach tematycznych, wykładzie abpa. Jakuba na temat motta pielgrzymki. Kolejnym punktem programu było całonocne czuwanie, któremu przewodniczył bp. Supraski Grzegorz oraz panichida w intencji zmarłych hierarchów oraz osób związanych z działalnością bractwa. Dzień zakończył się akatystem do św. męczennika Gabriela.

Tradycyjnie już o północy została odprawiona święta Liturgia, podczas której znaczna część młodzieży przystąpiła do św. Eucharystii. Głównym punktem trzeciego dnia pielgrzymki była święta Liturgia, którą celebrował bp. Grzegorz. Władyka odnosząc się do słów ewangelii podkreśli, iż każdy z nas w większej lub mniejszej mierze jest duchowo niewidomy. Dzięki poznaniu Chrystusa człowiek zdolny jest ujrzeć prawdziwe światło, które oświetla drogę do nieba i pomaga żyć w prawdzie.

Ostatnim punktem pielgrzymki było podsumowanie, w którym bp. Grzegorz podziękował organizatorom, chórom i wszystkim którzy zaangażowali się w pracę na rzecz pielgrzymki.

za: Cerkiew.pl

11101637_1428296094157557_1124803656635252534_o 10828003_1428296130824220_6022367816531113044_o 11270567_1428294407491059_1502743487438690927_o 11203643_1428292604157906_461648762764994235_o 11053351_1428292477491252_2922010809918697489_o 11027955_1428291627491337_1700199791997182695_o 11270448_1428290874158079_6244016159095341798_o 11219475_1428289114158255_4760592896418804204_o

11.05.2015 Aktualności

Wizyta metropolity Atenagorasa

10 maja, po raz pierwszy w Polskiej Parafii Prawosławnej w Brukseli celebrował Liturgę metropolita Belgii, egzarcha Holandii i Luksemburga Atenagoras. Była to pierwsza pastoralna wizyta zwierzchnika w młodej parafii.

Nabożeństwo koncelebrowali ks. Paweł Cecha – proboszcz parafii, ks. Evangelos Psallas – wikariusz brukselskiej katedry św. Archaniołów oraz diakoni metropolii – diakon Athanasios Toparlakis z Brukseli oraz diakon Barnabas Genbrugge z Antwerpii.

Po zakończeniu Liturgii hierarcha przedstawił się parafianom oraz opowiedział o powstaniu parafii z jego perspektywy.

W ten sposób świadczymy o jedności i powszechności prawosławia – swobodnie, kultywujecie swoje tradycje poza Ojczyzną pod egidą prawosławnego biskupa Patriarchatu Konstantynopola. To wspaniałe i budujące, że jesteście tutaj i świadczycie o naszej wierze. Cieszy, że parafia działa prężnie i że już przynosi owoce (…) To moja pierwsza wizyta i wiedzcie o tym, że chcę was odwiedzać częściej – powiedział metropolita.

Metropolita Atenagoras złożył także życzenia wszystkim matkom z okazji ich święta przypadającego zwyczajowo w Belgii w drugą niedzielę maja.

11060029_1646332632265913_2094096623028990372_o 11202885_1646332798932563_5958003588416844623_o 11206663_1646332808932562_5201670498544418129_o 11262405_1646332875599222_5505296728604255083_o 10818485_1646332928932550_4292147815498500625_o 11212191_1646332938932549_4538061468900183443_o

03.05.2015 Aktualności

Pielgrzymka do monasteru w Asten

3 maja Polska Parafia Prawosławna w Brukseli odwiedziła monaster Narodzenia Bogurodzicy w Asten w Holandii. Pielgrzymi wzięli udział w celebrowanej tam przez ks. Pawła Cechę Liturgii. Podczas nabożeństwa śpiewał chór mniszek monasteru.

Po nabożeństwie pielgrzymi zostali ugoszczeni przez siostry poczęstunkiem. Była to też okazja by zamienić z mniszkami kilka słów. Matka Maria – przełożona i założycielka monasteru opowiedziała o jego historii oraz odpowiedziała na pytania pielgrzymów.

Prawosławny monaster Narodzenia Bogurodzicy w Asten jest jedynym monasterem Prawosławnej Metropolii Belgii, Holandii i Luksemburga. Do założonej przed ponad dwudziestoma laty wspólnoty należy sześć mniszek różnej narodowości. Nabożeństwa w monasterze celebrowane są w większości w języku niderlandzkim, ale również po angielsku, grecku i cerkiewno-słowiańsku. Nabożeństwa celebrują księża przyjeżdżający z innych miast w Holandii. W monasterze znajduje się dom pielgrzyma z miejscami noclegowymi w którym kobiety mogą się zatrzymać.

Tutaj można posłuchać Hymnu Cherubinów śpiewanego przez siostry.

Strona internetowa monasteru

11187422_1644221362477040_6436572358212206874_o 10949710_1644221369143706_2653309976857031305_o 11112967_1644221519143691_1961019133154440876_o 11174298_1644221585810351_1112519632064279640_o

02.05.2015 Aktualności

Spotkanie młodzieży Beneluxu

Młodzież z Polskiej Parafii w Brukseli uczestniczyła w organizowanym przez organizację Młodzieży Prawosławnej w Beneluxie spotkaniu pt. “Oto dzień Pański – uczestnictwo młodych w Kościele”. Spotkanie odbyło się na terenie dawnego katolickiego klasztoru w Vaalbeek.

Spotkanie rozpoczęło się Liturgią, w której uczestniczył metropolita Atenagoras. Nabożeństwo celebrowane było w różnych językach używanych w Metropolii – francuskim, niderlandzkim, greckim, cerkiewno-słowiańskim, rumuńskim, angielskim itd. W swoim kazaniu metropolita podkreślił, że jego troska o młodzież nie ma charakteru ideologicznego, administracyjnego ani nie jest jego personalną ambicją, ale ma wymiar czysto duchowy – zbawienie dusz naszej młodzieży i zapewnienie przyszłości naszych parafii.

Po nabożeństwie i krótkiej przerwie na kawę rozpoczęły się terenowe, integrujące zajęcia dla młodzieży. W tym czasie księża mieli osobne warsztaty prowadzone przez ks. Konstantinosa Nevrokoplisa – doświadczonego duchownego, wikariusza brukselskiej katedry, ojca duchowego wielu osób w Beneluxie i Grecji. Ojciec Konstantinos podzielił się swoimi obserwacjami, że bez względu na to czy znajdujemy się w kraju gdzie prawosławni stanowią większość, czy są mniejszością tak jak w Belgii to ich potrzeby duchowe w zasadzie wszędzie są takie same i to w dużej mierze zależy też od księży czy swoją postawą przybliżą młodzieży prawosławie czy raczej od niego oddalą. Podzielił się swoim doświadczeniem spowiednika i udzielił wielu rad odpowiadając na liczne pytania zebranych duchownych.

Wszyscy ponownie spotkali się na wspólnym posiłku. Była to okazja dla wszystkich by porozmawiać z biskupem, oraz poznać młodzież, która przyjechała z całej Belgii, Holandii i Luksemburga. Popołudnie minęło na kolejnych warsztatach, tym razem podzielonych na grupy językowe: francusko-angielską, niderlandzką i grecką. Zarówno młodzież jak i duchowni zastanawiali się nad przyczyną dużego odpływu wiernych od Kościoła oraz jak temu zaradzić.

Po wspólnym podsumowaniu prac wszystkich grup, metropolita udzielił swojego błogosławieństwa, a następnie w wielu językach zaśpiewano troparion Paschy.

Na 16-18 października zaplanowano weekend młodzieży w Brugii, w którym wezmą udział goście – siostra Magdalena z monasteru św. Jana Chrzciciela w Essex w Wielkiej Brytanii oraz archimandryta Symeon z monasteru św. Sylwana w Francji.

Więcej fotografii tutaj.

vaalbeek

22.04.2015 Aktualności

Wielki Tydzień i Pascha

Po raz pierwszy Paschę we własnej parafii świętowali prawosławni Polacy w Brukseli. Od dwóch miesięcy działa tam pierwsza taka parafia dla prawosławnych emigrantów z naszego kraju. Nabożeństwa ostatnich dni Wielkiego Tygodnia odbywały się w kaplicy duszpasterstwa europejskiego, z której parafia korzysta.

W pierwszych dniach Wielkiego Tygodnia wierni modlili się w katedrze metropolitalnej św. Archaniołów w Brukseli, z metropolitą Belgii Atenagorasem oraz we francuskojęzycznej parafii św. Sylwana z Atosu i Marcina z Tours. Od Wielkiego Piątku wierni spotykali się na wspólnej modlitwie w kaplicy Zmartwychwstania, w której to regularnie odbywają się Liturgie. Pierwszy raz w historii kaplicy celebrowano tam prawosławne nabożeństwa Wielkiego Tygodnia i Paschy. W związku z ograniczonymi możliwościami nie odbyła się tradycyjna paschalna procesja. Wierni wyszli jedynie na zewnątrz budynku, gdzie w sąsiedztwie budynków instytucji europejskich zabrzmiał troparion Paschy. Po zakończonej Liturgii wierni otrzymali pomalowane jaja – symbol Zmartwychwstania.

Nabożeństwa zgromadziły wielu wiernych, którzy zostali na święta w Belgii. Po zakończeniu modlitwy i uprzątnięciu kaplicy przedłużano paschalną radość w gronie parafialnej rodziny przy wspólnym śniadaniu.

W niedzielny poranek wierni brukselskich parafii spotkali się na uroczystej paschalnej wieczerni celebrowanej przez metropolitę Atenagorasa. Podczas nabożeństwa czytano Ewangelię w dwunastu różnych językach, w tym po polsku i cerkiewno-słowiańsku. Metropolita przedstawił zebranym polską parafię i podziękował za przybycie i za chęć wspólnego świętowania Zmartwychwstania.

1 2 3 4 5 6 8 9

13.03.2015 Aktualności

Pielgrzymka do Paryża

13 marca odbyła się wielkopostna pielgrzymka do Paryża. Odwiedziliśmy bazylikę św. Dionizego w Saint-Denis – relikwie, rosyjski sobór św. Aleksandra Newskiego gdzie zostaliśmy ciepło powitani przez ks. Eugeniusza Czapiuka i parafian, oraz katedrę Notre Dame, gdzie mogliśmy oddać pokłon relikwiom męki Pańskiej. Naszym przewodnikiem po Paryżu był ikonograf, student Instytutu św. Sergiusza Maciej Leszczyński.

11043187_1621971441368699_5627732550269757301_o

07.03.2015 Aktualności

Video: relacja z pierwszej Liturgii

Zapraszamy do obejrzenia relacji video z liturgicznej inauguracji pierwszej polskiej parafii prawosławnej w Brukseli, która miała miejsce 8 lutego 2015 r. Relację przygotowała redakcja portalu internetowego Cerkiew.pl.

Film można zobaczyć TUTAJ.

cerkiew.pl news

27.02.2015 Aktualności

Koliwo

Nasza młodzież przygotowała koliwo w pamięć św. męczennika Teodora Tyrona. Spotkanie poprowadził ks. Paweł, który opowiedział historię św. Teodora i nauczył receptury tradycyjnego koliwa z gotowanej pszenicy.

Wróg użył jako naczynia współodstępcę i kata przez okrutny zamysł, gdy pobożni ludzie oczyszczali się postem, chciał, aby ze skalanych ofiar skalali się skalanym pokarmem przez jego spożycie, lecz Ty rozbiłeś chytrość owego mędrkowania, we śnie zjawiłeś się ówczesnemu biskupowi i okazując głębię rozumu zdemaskowałeś nieprzyzwoite poczynania. Składając więc Tobie dziękczynienie Zbawcę wysławiamy, corocznie czyniąc wspomnienie tego cudu i modląc się, abyśmy uratowali się bez uszczerbku z pułapek złego przez Twoje modlitwy do Boga, męczenniku Teodorze.

Stichera na wieczerni

Synaksarion

10994926_1614281448804365_6362133546426298731_o 1979356_1614281408804369_4013192374117311711_o 10481956_1614281348804375_4526282714856901378_o 10999644_1614281352137708_8969552892665258758_o 10991520_1614281362137707_7239951198021162639_o

08.02.2015 Aktualności

Pierwsza Liturgia

autor: Jan Makal

8 lutego okazał się historyczną datą nie tylko dla prawosławnej wspólnoty w Brukseli, ale również dla całej naszej Cerkwi w Polsce. Tego dnia odbyła się liturgiczna inauguracja pierwszej polskiej parafii prawosławnej za granicą. Starania o polską parafię z większą lub mniejszą intensywnością odbywały się już od kilku lat. W połowie ubiegłego roku wyszły one na ostatnią prostą. Pod koniec grudnia wyświęcony na kapłana został energiczny i młody człowiek – o. Paweł Cecha. Jego znajomość języków obcych, w tym francuskiego spowodowała powierzenie mu opieki duchowej nad nowo tworzącą się wspólnotą.

Pierwsze nabożeństwo odbyło się w ekumenicznej kaplicy Zmartwychwstania Pańskiego przy Rue Van Maerlant 22. Świątynia z trudem zmieściła wszystkich wiernych, którzy przybyli na liturgię. Szacunkowo przyszło około 450. osób. Już od 8 rano, o. Paweł czekał na chętnych do spowiedzi. Chór pod dyrekcją matuszki Marty ćwiczył nieprzerwanie aż do rozpoczęcia nabożeństwa. Na nowych świecznikach nie zdołano spalić nawet połowy zakupionych przez wiernych świec. Niektórzy z radością, inni ze łzami wzruszenia oczekiwali na pierwsze „Błagosłowienno Carstwo…”. Ojciec Paweł w asyście ojców Evangelosa i Konstantinosa punktualnie o 10 rozpoczął służbę. Chór, mimo stresu i przejęcia śpiewał bardzo pewnie i sprawnie. Liturgię sprawowano w języku cerkiewno-słowiańskim, ale wiele elementów jak czytania z Listów Apostolskich i Ewangelii oraz kilka modlitw i ektenii zostało przeczytanych po polsku. Ojcowie Evangelos i Konstantinos wygłosili też litanię po francusku.

W niedzielnej homilii proboszcz przypomniał zebranym o pewnym cyklu i porządku, który panuje w cerkiewnym kalendarzu – o niedzielach przygotowawczych, poście i czasie świętowania, a także o analogii przypowieści o synu marnotrawnym do życia eucharystycznego. Do Eucharystii przystąpiło kilkadziesiąt osób w tym dość liczna grupa dzieci. Po zakończonym nabożeństwie, o. Paweł podziękował wszystkim za przybycie, ale przede wszystkim za trud włożony w organizację parafii i przygotowanie pierwszej liturgii. Duchowny zaprosił także na przedłużenie nabożeństwa w postaci wspólnej agapy-spotkania przy cieście i kawie.

10838034_1606409862924857_1049621114493733016_o 10847685_1606409866258190_5547787390922459973_o 10928826_1606410249591485_6517336958310068827_o 1796770_1606409869591523_1014259559330873436_o

25.01.2015 Aktualności

Imieniny metrpolity Sawy

Dzisiaj metropolita warszawski i całej Polski Sawa świętuje pamięć swojego niebiańskiego opiekuna św. Sawy arcybiskupa Serbii. Życzymy Jego Eminencji nieustającego Bożego błogosławieństwa i wielu sił duchowych i cielesnych.
Εις πολλά έτη !

10919408_1599866160245894_1029859384757447040_o