Uaktualniony spis świętych PAKP

02.02.2021

Kancelaria Św. Soboru Biskupów w dniu 3 listopada 2020 opublikowała uaktualniony spis świętych Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Nasza wspólnota, podkreślając duchowe i kanoniczne więzi z polskim prawosławiem wykorzystuje ten spis podczas sprawowanych nabożeństw. Opublikowany spis świętych jest wykorzystywany podczas proskomidii Boskiej Liturgii, w czasie jutrzni i podczas innych nabożeństw cyklu dobowego. Spis świętych zawiera zarówno imiona świętych Kościoła powszechnego, jak i lokalnych świętych polskiego prawosławia: św. arcydiakona Nicefora, św. archimandryty Grzegorza Peradze, św. Maksyma Sandowicza, św. męczenników chełmskich i podlaskich, św. męczenników i wyznawców XX wieku. O ile niektórzy święci, jak św. męczennik Gabriel, czy św. Atanazy Brzeski od dawna są obecni w naszej modlitwie, o tyle współcześni męczennicy i wyznawcy (św. Sergiusz, Paweł, Lew, Mikołaj, Piotr, Bazyli, Joanna, Ignacy z Jabłecznej, Serafin z Żyrowic, Leoncjusz z Tarnogrodu, Paraskiewa z Turkowic, Roman z Zamościa) mogą być dla nas doskonałą inspiracją do głębszego poznania dziedzictwa Kościoła prawosławnego i zbliżenia ze współczesnymi świętymi.

1.jpg

 

%d bloggers like this: