List Jego Eminencji Metropolity Belgii i Egzarchy Niderlandów i Luksemburga Atenagorasa

06.06.2020

6 czerwca 2020

Eminencje,
Ekscelencje,
Wielebni ojcowie,
Drodzy bracia i siostry,

Premier Belgii ogłosiła w ubiegłą środę, że możemy wznowić posługę liturgiczną w naszych parafiach od poniedziałku 8 czerwca 2020 r. Cieszymy się z tej wiadomości. Kryzys, przez który przechodzimy dzisiaj, jest niespotykany. Co więcej, kryzys ten przypadł na samo serce roku liturgicznego: w Święty i Wielki Post, Wielki Tydzień i Paschę i przedłużył się na cały okres paschalny. Ten kryzys poruszył nas wszystkich. Zdecydowanie dla nas, prawosławnych chrześcijan, którzy mają wielkie przywiązanie do Boskiej Liturgii jako centrum naszego życia, jest to wielki problem.

Dzisiaj, 6 czerwca 2020 r., w belgijskim dzienniku ustaw (nl. Belgisch Staatsblad, fr. Moniteur Belge) opublikowano dekret ministerialny określający środki, których należy przestrzegać.
Dekret mówi w artykule 6: „Uprawianie kultu zbiorowego (…), jak również indywidualne wizyty w budynkach kultu (…) są dozwolone. Reprezentatywne organy kultu (…) podejmują niezbędne środki i ustanawiają wytyczne, z zastrzeżeniem następujących warunków:
– przestrzeganie zasad dystansu społecznego, w szczególności utrzymanie odległości 1,5 metra między każdą osobą, z wyjątkiem osób mieszkających pod tym samym dachem;
– zgodność z maksymalną, ustaloną z góry liczbą przebywających osób w budynku, ograniczoną do 1 osoby na 10 , z maksymalnie 100 osobami w budynku, do 30 czerwca 2020 r. włącznie, i 200 osób od 1 lipca 2020 r. ;
– zakaz fizycznego kontaktu między ludźmi i przedmiotami przez uczestników nabożeństw,
– zapewnienie przy wejściu i wyjściu do budynku produktów niezbędnych do higieny rąk.

Na szczęście te środki są jedynie tymczasowe. Łagodzenie środków bezpieczeństwa przebiega stopniowo, więc możemy spodziewać się nieco więcej swobody każdego miesiąca. Wszystkie przepisy należy rozpatrywać w świetle posłuszeństwa i interpretacji prawa tego kraju. Jako duchowi liderzy naszych Kościołów musimy wziąć na siebie pełnię odpowiedzialności, tak aby nikt nie mógł nam przypisać winy za pogłębianie tego globalnego kryzysu. Żyjemy w krajach, które nie są tradycyjnie prawosławne, nie zakłócają one jednak wewnętrznego funkcjonowania naszego Kościoła, a tym samym szanują wolność religijną, lecz z drugiej strony oczekują, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić bezpieczeństwo, a zwłaszcza ochronę zdrowia publicznego.

Nie porównujmy warunków w których żyjemy w krajach Beneluksu, z warunkami panującymi w tradycyjnie prawosławnych krajach. Nie jest to właściwe.

Sytuacja ta jest bardzo bolesna dla biskupa, który za wszelką cenę chce, aby jego cerkwie były pełne wiernych i aby większość z nich mogła jednoczyć się regularnie i z godnością z Ciałem i Krwią Chrystusa, aby stać się uczestnikami misterium!

Proszę o wyrozumiałość i umiarkowanie w swoich wypowiedziach oraz o stawienie czoła tym trudnościom w duchowy i godny sposób.

Módlmy się, aby Bóg pomógł nam bezpiecznie pokonać ten kryzys i abyśmy mogli ponownie celebrować Boską Liturgię jako prawdziwe dziękczynienie za wszystkie Boże dary!

Z moją ogromną miłością w Chrystusie,

+ Metropolita Belgii i Egzarcha Niderlandów i Luksemburga Atenagoras

%d bloggers like this: