Spotkanie młodzieży Beneluxu

02.05.2015

Młodzież z Polskiej Parafii w Brukseli uczestniczyła w organizowanym przez organizację Młodzieży Prawosławnej w Beneluxie spotkaniu pt. “Oto dzień Pański – uczestnictwo młodych w Kościele”. Spotkanie odbyło się na terenie dawnego katolickiego klasztoru w Vaalbeek.

Spotkanie rozpoczęło się Liturgią, w której uczestniczył metropolita Atenagoras. Nabożeństwo celebrowane było w różnych językach używanych w Metropolii – francuskim, niderlandzkim, greckim, cerkiewno-słowiańskim, rumuńskim, angielskim itd. W swoim kazaniu metropolita podkreślił, że jego troska o młodzież nie ma charakteru ideologicznego, administracyjnego ani nie jest jego personalną ambicją, ale ma wymiar czysto duchowy – zbawienie dusz naszej młodzieży i zapewnienie przyszłości naszych parafii.

Po nabożeństwie i krótkiej przerwie na kawę rozpoczęły się terenowe, integrujące zajęcia dla młodzieży. W tym czasie księża mieli osobne warsztaty prowadzone przez ks. Konstantinosa Nevrokoplisa – doświadczonego duchownego, wikariusza brukselskiej katedry, ojca duchowego wielu osób w Beneluxie i Grecji. Ojciec Konstantinos podzielił się swoimi obserwacjami, że bez względu na to czy znajdujemy się w kraju gdzie prawosławni stanowią większość, czy są mniejszością tak jak w Belgii to ich potrzeby duchowe w zasadzie wszędzie są takie same i to w dużej mierze zależy też od księży czy swoją postawą przybliżą młodzieży prawosławie czy raczej od niego oddalą. Podzielił się swoim doświadczeniem spowiednika i udzielił wielu rad odpowiadając na liczne pytania zebranych duchownych.

Wszyscy ponownie spotkali się na wspólnym posiłku. Była to okazja dla wszystkich by porozmawiać z biskupem, oraz poznać młodzież, która przyjechała z całej Belgii, Holandii i Luksemburga. Popołudnie minęło na kolejnych warsztatach, tym razem podzielonych na grupy językowe: francusko-angielską, niderlandzką i grecką. Zarówno młodzież jak i duchowni zastanawiali się nad przyczyną dużego odpływu wiernych od Kościoła oraz jak temu zaradzić.

Po wspólnym podsumowaniu prac wszystkich grup, metropolita udzielił swojego błogosławieństwa, a następnie w wielu językach zaśpiewano troparion Paschy.

Na 16-18 października zaplanowano weekend młodzieży w Brugii, w którym wezmą udział goście – siostra Magdalena z monasteru św. Jana Chrzciciela w Essex w Wielkiej Brytanii oraz archimandryta Symeon z monasteru św. Sylwana w Francji.

Więcej fotografii tutaj.

vaalbeek

%d bloggers like this: