List metropolity Sawy

28.06.2015

Warszawa, 16.06.2015

Czcigodny Księże Pawle, Drodzy Bracia i Siostry!

Korzystając z wyjazdu do Brukseli ks. dr Andrzeja Kuźmy pragnę przekazać Wam słowa arcypasterskiego pozdrowienia: Pokój Wam! i skierować kilka słów w celu zachowania duchowej łączności ze Wszystkimi Wami.

Mija dwa lata kiedy rozpoczęliśmy wspólne starania w sprawie powołania duszpasterstwa parafialnego naszej Cerkwi w Brukseli, zadaniem którego miała być łączność duchowa ze swoją Matką Cerkwią w Polsce.

Bóg pomógł. I starania, pełne rożnych przeszkód, zostały sfinalizowane pozytywnie. Dzisiaj macie własnego młodego pasterza, pełnego zapału, macie możliwość uczestniczenia w nabożeństwach odprawianych przez niego, zachowując tradycje swojej Cerkwi. Starajcie się zachować to, co osiągnęliście juz dzisiaj i rozwijajcie je pokonując wszelkiego rodzaju przeszkody, pamiętając słowa: “jeśli Bóg z nami, nikt przeciwko nam”. Człowiek, który pokłada ufność w Bogu, otrzymuje od Niego zapłatę.

Doskonalcie się we wzajemnej miłości i szacunku jedni wobec drugich. Pracujcie wspólnie i podejmujcie takie decyzje, które łączą a nie dzielą. Inaczej nie będą służyć dobru.

Zapewniam Was Wszystkich o mojej modlitwie i trosce o Was. Dziękuję metropolicie Belgii Atenagorasowi za Jego pomoc okazywaną Wam.

Jeśli Bóg błogosławi, w stosownym czasie, odwiedzę Was.

Pozdrawiam ks. Pawła Cechę, Wszystkich Was i przesyłam arcypasterskie błogosławieństwo. Bóg z Wami!

Sawa, Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski

Fot. palavos – orthphoto.net

11709629_1664203367145506_400981941916206092_n

%d bloggers like this: