Działająca od lutego 2015 roku Polska Parafia Prawosławna jurysdykcyjnie należy do Patriarchatu Ekumenicznego, jednak pozostaje w ścisłym związku z PAKP. Zgodnie z ustaleniami między Kościołami prawosławnymi w różnych krajach, w każdym regionie Europy działają tzw. konferencje biskupów różnych jurysdykcji. I przewodniczącym takiej danej konferencji jest biskup Patriarchatu Konstantynopolitańskiego, który reprezentuje cały Kościół prawosławny danego terenu (różnych jurysdykcji) przed władzami państwowymi kraju. Polskie duszpasterstwo w Brukseli reprezentuje biskup Patriarchatu Konstantynopolitańskiego metropolita Atenagoras.

Powstanie parafii było odpowiedzią na potrzeby wiernych; pod petycją o objęcie duszpasterską opieką i utworzenie polskiej parafii cerkiewnej podpisało się ok. 600 osób. Pierwszy rok działalności parafii wiązał się z wynajmem przez parafię kaplicy Zmartwychwstania przy Rue van Maerlant.  Każde celebrowane tam nabożeństwo wymagało odpowiedniego przygotowania – przystosowania przestrzeni do nabożeństwa, rozstawienia ołtarza i pulpitów itd. Od lutego 2016 r. parafia regularnie celebruje nabożeństwa w budynku kościoła św. Gerarda przy Rue de la floraison 35 w dzielnicy Anderlecht.

Po nabożeństwach wierni spotykają się na poczęstunku, w tym czasie odbywa się katecheza dzieci i młodzieży.  W ramach parafii działa Bractwo Młodzieży, chór oraz drużyna piłki nożnej. Proboszczem parafii jest ks. Paweł Cecha.