28.08.2015 Aktualności

Nowy biskup

Dzisiaj, Święty Synod Patriarchatu Ekumenicznego, pod przewodnictwem Jego Świątobliwości Patriarchy Ekumenicznego Bartłomieja jednogłośnie wybrał ks. archimandrytę Petrosa Bozinisa-kapłana w metropolii Niemiec, biskupem pomocniczym metropolity Belgii Atenagorasa, z tytułem biskupa Troady.

Jego Ekscelencja biskup-elekt Troady, Petros Bozinis, urodził się w Patras (Grecja) w 1971 roku. Ukończył studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Patras . Następnie kontynuował studia na Wydziale Teologii Społecznej Uniwersytetu Kapodistriasa w Atenach. Biskup-elekt ukończył również studia magisterskie w Strasburgu, obroną pracy magisterskiej z dziedziny liturgiki, napisanej pod kierunkiem profesorów Marcela Metzgera i Jeana Hiebela. Obecnie kontynuuje badania naukowe dotyczące filozofii bizantyńskiej na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu w Patras.

Biskup-elekt , przyjął święcenia diakońskie w 1997 roku oraz kapłańskie w 2002 z rok metropolity Patras Nikodema. Ten sam biskup podniósł go do rangi archimandryty. Nowowybrany biskup, przez 6 lat niósł posługę duszpasterską w Patras, a następnie przez dziesięć lat jako kapłan parafii świętego Jana Teologa w Fryburgu w Niemczech.

Od wielu lat współpracował ze stacją telewizjną metropolii Patras – Lychnos TV, której był wicedyrektorem.

Biskup-elekt biegle posługuje się angielskim, francuskim i greckim.

 

11922896_10153063511746074_1440587379420519807_o

24.07.2015 Aktualności

Najbliższe nabożeństwo

Przypominamy, że kolejna Liturgia będzie celebrowana w najbliższą niedzielę o godz. 10.00 w cerkwi przy Rue de Bosnie 75 na Saint-Gilles. Spowiedź od godz. 9.00.
Zapraszamy!

24.07.2015 Aktualności

Imieniny metropolity Atenagorasa

Dzisiaj Jego Eminencja Atenagoras, Metropolita Belgii i Egzarcha Holandii i Luksemburga świętuje pamięć swojego niebiańskiego opiekuna – świętego Atenagorasa apologety. Życzymy Jego Eminencji nieustającego Bożego błogosławieństwa i wielu sił duchowych i cielesnych.

Metropolita Atenagoras celebrował dzisiaj w katedrze św. Archaniołów Liturgię w asyście duchownych przybyłych z całej Metropolii.

Galeria fotografii z uroczystości jest dostępna TUTAJ.

Εις πολλά έτη ! Многая лета ! Nog vele jaren! Na długie lata!

Intro_Ath_01

21.07.2015 Aktualności

Święto Narodowe Belgii

21 lipca obchodzone jest belgijskie święto narodowe upamiętniające uchwalenie konstytucji w 1831 roku, a także złożenie przysięgi i wstąpienie na tron pierwszego króla Belgii Leopolda. Wspólnotę prawosławnych w Belgii podczas uroczystego nabożeństwa w katedrze św. Michała i św. Guduli w Brukseli reprezentował metropolita Atenagoras.

Fotografie dostępne są TUTAJ.
Te Deum

13.07.2015 Aktualności

Harmonogram letnich nabożeństw

Harmonogram nabożeństw Polskiej Parafii Prawosławnej w Brukseli wraz z miejscami celebrowania nabożeństw:

 

11 lipcaKaplica Zmartywchwstania – Rue van Maerlant 22-24

godz. 18.00 – rozstawienie kaplicy

godz. 18.30 – wieczernia i spowiedź

 

12 lipca – Kaplica Zmartywchwstania – Rue van Maerlant 22-24

godz. 10.00 – Liturgia. Spowiedź od godz. 8.30.

 

18 lipca – Kaplica Zmartywchwstania – Rue van Maerlant 22-24

godz. 18.00 – rozstawienie kaplicy

godz. 18.30 – wieczernia i spowiedź

 

19 lipca – Kaplica Zmartywchwstania – Rue van Maerlant 22-24

godz. 10.00 – Liturgia. Spowiedź od godz. 8.30.

 

26 lipcaCerkiew św. Sylwana z Atosu i św. Marcina z Tours, Rue de Bosnie 75

godz. 10.00 – Liturgia. Spowiedź od godz. 9.00.

 

16 sierpnia – Cerkiew św. Sylwana z Atosu i św. Marcina z Tours, Rue de Bosnie 75

godz. 10.00 – Liturgia. Spowiedź od godz. 9.00.

 

23 sierpnia – Cerkiew św. Sylwana z Atosu i św. Marcina z Tours, Rue de Bosnie 75

godz. 10.00 – Liturgia. Spowiedź od godz. 9.00.

Nabożeństwo gościnnie będzie koncelebrował o. Onufry z Groningen.

 

30 sierpnia – Cerkiew św. Sylwana z Atosu i św. Marcina z Tours, Rue de Bosnie 75

godz. 10.00 – Liturgia. Spowiedź od godz. 9.00.

Po Liturgii molebien przed rozpoczęciem roku szkolnego.

 

5 września – Kaplica Zmartywchwstania – Rue van Maerlant 22-24

godz. 17.00 – przygotowanie kaplic

godz. 18.00 – wieczernia święta Narodzenia Bogurodzicy i św. męcz. Maksyma Gorlickiego.

 

6 września – święto patronalne parafii – Narodzenie Bogurodzicy

Kaplica Zmartywchwstania – Rue van Maerlant 22-24

godz. 9.00 – jutrznia

godz. 10.00 – Liturgia

 

W związku z okresem wakacyjnym i czasowym brakiem nabożeństw, parafia św. Sylwana z Atosu i św. Marcina z Tours udostępnia nam całkowicie swoją cerkiew gdzie w niedziele 26 lipca oraz 16, 23 i 30 sierpnia nasza parafia będzie mogła celebrować Liturgie.

13.07.2015 Aktualności

Ślub Anety i Szczepana

Aneta i Szczepan są pierwszą parą, która przyjęła sakrament małżeństwa w naszej parafii. Młodej parze życzymy długich lat życia w zdrowiu i Bożym błogosławieństwie oraz jak czytamy w jednej z modlitw, aby Pan Bóg napełnił dobrami ich życie, przyjął ich korony czyste i nieskalane w Swoim królestwie, i zachował ich od wszelkich
zasadzek, na wieki wieków.

Długich lat życia! Mnohaja leta !

11062779_1668376713394838_785557776946044747_n 11692538_1668376690061507_8999939292270890049_n

28.06.2015 Aktualności

List metropolity Sawy

Warszawa, 16.06.2015

Czcigodny Księże Pawle, Drodzy Bracia i Siostry!

Korzystając z wyjazdu do Brukseli ks. dr Andrzeja Kuźmy pragnę przekazać Wam słowa arcypasterskiego pozdrowienia: Pokój Wam! i skierować kilka słów w celu zachowania duchowej łączności ze Wszystkimi Wami.

Mija dwa lata kiedy rozpoczęliśmy wspólne starania w sprawie powołania duszpasterstwa parafialnego naszej Cerkwi w Brukseli, zadaniem którego miała być łączność duchowa ze swoją Matką Cerkwią w Polsce.

Bóg pomógł. I starania, pełne rożnych przeszkód, zostały sfinalizowane pozytywnie. Dzisiaj macie własnego młodego pasterza, pełnego zapału, macie możliwość uczestniczenia w nabożeństwach odprawianych przez niego, zachowując tradycje swojej Cerkwi. Starajcie się zachować to, co osiągnęliście juz dzisiaj i rozwijajcie je pokonując wszelkiego rodzaju przeszkody, pamiętając słowa: “jeśli Bóg z nami, nikt przeciwko nam”. Człowiek, który pokłada ufność w Bogu, otrzymuje od Niego zapłatę.

Doskonalcie się we wzajemnej miłości i szacunku jedni wobec drugich. Pracujcie wspólnie i podejmujcie takie decyzje, które łączą a nie dzielą. Inaczej nie będą służyć dobru.

Zapewniam Was Wszystkich o mojej modlitwie i trosce o Was. Dziękuję metropolicie Belgii Atenagorasowi za Jego pomoc okazywaną Wam.

Jeśli Bóg błogosławi, w stosownym czasie, odwiedzę Was.

Pozdrawiam ks. Pawła Cechę, Wszystkich Was i przesyłam arcypasterskie błogosławieństwo. Bóg z Wami!

Sawa, Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski

Fot. palavos – orthphoto.net

11709629_1664203367145506_400981941916206092_n

22.06.2015 Aktualności

Niedziela w Ostendzie

21 czerwca odwiedziliśmy zaprzyjaźnioną parafię świętych Cyryla i Metodego w Ostendzie gdzie uczestniczyliśmy w Liturgii celebrowanej przez miejscowego proboszcza – o. Andreasa D’Hoe oraz o. Pawła Cechę. W nabożeństwie uczestniczył również o. Bart D’Huyvetter – emerytowany proboszcz brukselskiej parafii św. Marcina i Sylwana znajdującej się w brukselskiej dzielnicy Saint-Gilles. Parafia celebruje nabożeństwa w dzierżawionym od kościoła rzymsko-katolickiego kościele, który znajduje się w odległości ok. 100 metrów od brzegu morza. Językiem liturgicznym parafii jest niderlandzki, jednak podobnie jak w innych parafiach Metropolii niektóre fragmenty nabożeństw celebrowane są w różnych językach: cerkiewno-słowiańskim, greckim, francuskim, rumuńskim, gruzińskim itd. Podczas nabożeństwa śpiewały oba chóry – miejscowy oraz naszej parafii.

Wspólnota w Ostendzie skupia prawosławnych wielu narodowości – Belgów, Holendrów, Ukraińców, Rosjan, Rumunów i innych. Po nabożeństwie mieliśmy okazję porozmawiać z prawosławnymi z Ostendy przy filiżance kawy. Pobyt nad morzem kontynuowaliśmy na plaży gdzie korzystaliśmy z wyjątkowo słonecznej pogody.

11200977_1661735234058986_1280709924448487001_o 10818489_1661732367392606_4321721482457237478_o 11417813_1661732340725942_7850924520150283155_o 11406111_1661732250725951_1103276128924413359_o 10485967_1661736857392157_1279020791483769389_o

11.06.2015 Aktualności

Imieniny patriarchy Bartłomieja

Dzisiaj Jego Świątobliwość Bartłomiej I, Arcybiskup Konstantynopola – Nowego Rzymu i Patriarcha Ekumeniczny świętuje pamięć swojego niebiańskiego opiekuna – świętego apostoła Bartłomieja. Życzymy Jego Świątobliwości nieustającego Bożego błogosławieństwa i wielu sił duchowych i cielesnych.

Εις πολλά έτη !

10308344_10152425696484158_5568064311485095304_n

31.05.2015 Aktualności

Parafialne konsultacje dotyczące kalendarza

W niedzielę Pięćdziesiątnicy parafianie mieli możliwość wyrażenia swojej opinii na temat kalendarza cerkiewnego. W wyniku parafialnych konsultacji dotyczących kalendarza jakim powinna posługiwać się nasza wspólnota, zdecydowana większość zebranych opowiedziała się za kalendarzem neo-juliańskim, czyli tzw. nowym stylem. W związku z tym, od 1 września 2015 roku, wraz z początkiem indyktionu – nowego roku cerkiewnego nasza parafia rozpocznie posługiwanie się nowym kalendarzem.

18.05.2015 Aktualności

Paschalna Pielgrzymka Młodzieży na św. Górę Grabarkę

W dniach 15-17 maja z błogosławieństwa metropolity Sawy już po raz XXXVI odbyła się Pielgrzymka Paschalna prawosławnej młodzieży na św. górę Grabarkę. Mottem spotkania były słowa ap. Pawła „Każdy z nas niech troszczy się o dobro i zbudowanie drugiego człowieka”.

Naszą parafię reprezentowała kilkuosobowa grupa młodzieży, która zdecydowała się spędzić ten majowy weekend wraz z rówieśnikami z Polski. W organizacji pielgrzymki bardzo pomogła nam Parafia św. Jana Klimaka w Warszawie, której serdecznie dziękujemy za wsparcie, nowe znajomości i niezapomniane wrażenia.

Uroczystości rozpoczęły się paschalną wieczernią oraz poświęceniem wody, którym przewodniczył metropolita Sawa w obecności abpa. Jakuba, duchowego opiekuna bractwa z ramienia św. Soboru Biskupów wraz z licznie zebranym duchowieństwem. Eminencja rozpoczynając tegoroczną pielgrzymkę powitał wszystkich zebranych, wśród których byli duchowni i młodzież z Rumunii, Belgii, Etiopii, Słowacji, Ukrainy oraz Białorusi. Metropolita podkreślił znaczenie Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa w życiu każdego człowieka jako fundamentu wiary, na którym każdy z wierzących buduję swoją osobistą wiarę. Ponadto odniósł się do słów motta pielgrzymki, mówiąc, iż każdy z obecnych w tych dniach na Grabarce wschodzi w trud swojej Cerkwi, ojców, matek, nauczycieli, kapłanów, dając świadectwo wiary otaczającemu nas światu. – Trzeba dzisiaj tak działać aby tylko dobro i prawda o Zmartwychwstaniu Chrystusa były głoszone naszymi ustami – podkreślił zwierzchnik naszej Cerkwi.

Następnym punktem programu było spotkanie w domu pielgrzyma, podczas którego przewodnicząca Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce Marta Całpińska wręczyła przełożonej klasztoru ihumeni Hermiony tytuł honorowego członka bractwa za wieloletnią pomoc w organizowaniu różnych spotkań młodzieży na Grabarce. Tradycyjnie wieczorem został poświęcony krzyż w intencji wszystkich uczestników pielgrzymki. Poświęcenia dokonał abp. Jakub. Dzień zakończył się wspólnym ogniskiem, podczas którego prezentowali swoją tradycję i kuchnię paschalną goście z Rumunii.

Kolejny dzień rozpoczął się św. Liturgią której przewodniczył metropolita Sawa w asyście abpa. Jakuba. W słowie skierowanym do młodzieży Metropolita odniósł się do słów czytanej Ewangelii podkreślając potrzebę trwania we wspólnocie oraz jedności z Bogiem oraz Matką – Cerkwią Prawosławną. Tak jak Syn Boży był posłuszny swemu Ojcu tak też każdy musi być posłuszny swojej Cerkwi wypełniając Wolę Bożą. Tylko trwanie w Bogu napełnia człowieka mądrością, energią i mocą tak niezbędną w pokonywaniu różnych trudności i zwalczaniu pokus, natomiast nie uczestniczenie w życiu liturgicznym rodzi zdradę i różne odstępstwa oraz zakłóca normalność życia człowieka.

Następnie młodzież miała możliwość uczestniczenia w „100 pytaniach do…”, meczu piłki nożnej, prezentacji działalności bractw parafialnych, grupach tematycznych, wykładzie abpa. Jakuba na temat motta pielgrzymki. Kolejnym punktem programu było całonocne czuwanie, któremu przewodniczył bp. Supraski Grzegorz oraz panichida w intencji zmarłych hierarchów oraz osób związanych z działalnością bractwa. Dzień zakończył się akatystem do św. męczennika Gabriela.

Tradycyjnie już o północy została odprawiona święta Liturgia, podczas której znaczna część młodzieży przystąpiła do św. Eucharystii. Głównym punktem trzeciego dnia pielgrzymki była święta Liturgia, którą celebrował bp. Grzegorz. Władyka odnosząc się do słów ewangelii podkreśli, iż każdy z nas w większej lub mniejszej mierze jest duchowo niewidomy. Dzięki poznaniu Chrystusa człowiek zdolny jest ujrzeć prawdziwe światło, które oświetla drogę do nieba i pomaga żyć w prawdzie.

Ostatnim punktem pielgrzymki było podsumowanie, w którym bp. Grzegorz podziękował organizatorom, chórom i wszystkim którzy zaangażowali się w pracę na rzecz pielgrzymki.

za: Cerkiew.pl

11101637_1428296094157557_1124803656635252534_o 10828003_1428296130824220_6022367816531113044_o 11270567_1428294407491059_1502743487438690927_o 11203643_1428292604157906_461648762764994235_o 11053351_1428292477491252_2922010809918697489_o 11027955_1428291627491337_1700199791997182695_o 11270448_1428290874158079_6244016159095341798_o 11219475_1428289114158255_4760592896418804204_o