Wizyta metropolity Sawy w Belgii

24.10.2016

W dniach 22-24 października 2016 r. Jego Eminencja, Wielce Błogosławiony Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski Sawa przebywa z oficjalną wizyta arcypasterską w Brukseli. Głównym celem wizyty zwierzchnika naszej Cerkwi była wizytacja polskiej parafii prawosławnej Narodzenie Najświętszej Bogarodzicy w stolicy Belgii. Jego Eminencji towarzyszyli: ks. Andrzej Kuźma, protodiakon Andrzej Dawidziuk i Jarosław Charkiewicz.

Wizytę metropolity Sawy w Brukseli rozpoczęło spotkanie z metropolitą Belgii, egzarchą Niderlandów i Luksemburga Atenagorasem z Patriarchatu Konstantynopolitańskiego. Jego Eminencja podziękował metropolicie Atenagorasowi za opiekę arcypasterską nad polską parafią w Brukseli. Metropolita Atenagoras wspominał z kolei czasy powstawania tej parafii i początkowy okres jej funkcjonowania. W dobrych słowach wypowiadał się również o proboszczu polskiej parafii ks. Pawłowi Cesze, który z gorliwością i oddaniem niesie swoją posługę w stolicy Belgii przyciągając do Cerkwi coraz więcej prawosławnych emigrantów z Polski przebywających do Brukseli i okolic. Spotkanie upłynęło w przyjacielskiej i rzeczowej atmosferze.

W godzinach wieczornych tego samego dnia metropolita Sawa przewodniczył nabożeństwu całonocnego czuwania. Odbyło się ono w wynajmowanej, od pewnego czasu, przez parafię świątyni rzymskokatolickiej. Jego Eminencji asystowali przybyli wraz z nim w Polski duchowni oraz proboszcz parafii ks. Paweł Cecha i hieromnich Paweł (Karczewski). We wspólnej modlitwie uczestniczyło ponad sto osób. Pięknie śpiewał kilkunastoosobowy chór pod kierownictwem matuszki Marty Cechy.

Na zakończenie całonocnego czuwania metropolita Sawa zwrócił się ze słowem do zebranych wiernych. Z radością dziękował Bogu, że pozwolił powołać do życia polską parafię w stolicy Belgii, która pod kierownictwem ks. Pawła dobrze rozwija się odkąd półtora roku temu rozpoczął stoją posługę w Brukseli. Na zakończenie zwierzchnik naszej Cerkwi podkreślał znaczenie wspólnej modlitwy, jednoczącej ludzi z Bogiem i między sobą, jak też ważną rolę, jaką pełni belgijska parafia jednocząc ludzi tak w aspekcie religijnym, jak i kulturowym oraz narodowym.

Kulminacyjnym punktem wizyty Jego Eminencji w Brukseli była św. Liturgia, które przewodniczył on w asyście metropolity Atenagorasa i biskupa brukselskiego Dosyteusza z Patriarchatu Gruzińskiego, jak też siedmiu kapłanów i dwóch diakonów. Św. Liturgia zgromadziła ponad 400 wiernych, którzy całkowicie wypełnili rozległe wnętrze cerkwi. Wśród zebranych była konsult RP w Brukseli Agnieszka Paciorek, burmistrz Siemiatycz Piotr Siniakowicz i ks. Heikki Huttunen z Fińskiej Cerkwi Prawosławnej, pełniący funkcję sekretarza generalnego Konferencji Kościołów Europejskich.

W słowie do wiernych po zakończeniu św. Liturgii metropolita Sawa podkreślał, że losami Cerkwi, każdego narodu i każdego człowieka z osobna kieruje Opatrzność Boża. Uroczystość, której przewodniczył, w brukselskiej świątyni prawosławnej nazwał on „pięknym dowodem tej prawdy”. „Nikt z was nie przypuszczał – mówił – że nastąpi taki dzień, że w chrześcijańskiej świątyni, która stała pusta, prawosławni będą wychwalać Boga, a jej wnętrze będzie wypełniać modlitwa prawosławnych wiernych z Polski”.

Odwołując się też do przypowieści o bogaczu i Łazarzu, Jego Eminencja przypomniał, że ziemskie życie jest jedynie krótkim przygotowaniem do życia wiecznego. „Współczesny świat nie słucha Jezusa Chrystusa i Jego nauki” – mówił, a rezultatem tego jest rozpad duchowy współczesnego społeczeństwa, lekarstwem na co jest „dawanie świadectwa pokoju i miłości”, do czego powołani są prawosławni.

Zwierzchnik naszej Cerkwi dziękował hierarchom i duchownym biorącym udział w św. Liturgii, która „pięknie zjednoczyła wszystkich nas”, osoby różnych narodowości. Dziękował w szczególności proboszczowi parafii ks. Pawłowi Cesze oraz ks. Andrzejowi Kuźmie i uczestniczącemu w św. Liturgii ks. Aleksandrowi Niczyporukowi, którzy w znacznym stopniu przyczynili się do powstania polskiej parafii w Brukseli. Samych parafian wzywał do trwania w jedności i wspierania swojego kapłana. W dowód uznania dla posługi ks. Pawła metropolita nagrodził „młodego i energicznego duszpasterza” złotym krzyżem. Parafii ofiarował zaś ikonę „Deisis”. Dziękował chórowi parafialnemu, dzięki śpiewowi którego „czuł się jakby sprawował św. Liturgię w Siemiatyczach czy na Grabarce”.

Na zakończenie głos zabrał ks. Paweł Cecha. Proboszcz parafii przede wszystkim dziękował Jego Eminencji za przybycie i przewodniczenie św. Liturgii. Podkreślał wynikającą z tego radość swoją i parafian, jednocześnie prosząc o modlitwę, aby mógł godnie i produktywnie nieść swoją posługę dla dobra Cerkwi, parafii i wiernych.

Po zakończeniu św. Liturgii i oficjalnych wystąpień miał miejsce uroczysty posiłek, „liturgia po Liturgii”, jak go nazwał metropolita Sawa. Podczas obiadu wyświetlony został film „Cząstka Podlasia”, ukazujący wielobarwne piękno ziemi podlaskiej, na której Prawosławie odcisnęło i nadal odciska swoje duchowe piętno.

Polska parafia prawosławna w Brukseli zainaugurowała swoją działalność w dniu 8 lutego 2015 r. i od tego czasu kieruje nią ks. Paweł Cecha. Proboszcza parafii mianuje metropolita warszawski i całej Polski, a znajduje się ona pod opieką arcypasterską metropolity Atenagorasa. Powstanie parafii było odpowiedzią na prośby wiernych kierowane na ręce metropolity Sawy.

Jarosław Charkiewicz, fot. autor

%d bloggers like this: