Zagrożenie terrorystyczne

21.11.2015

terrorW Brukseli ogłoszono najwyższy stopień zagrożenia terrorystycznego. W takich chwilach, wyjątkowo głośno dźwięczy w naszych uszach słyszane podczas nabożeństw wezwanie: o pokój dla całego świata do Pana módlmy się…

Zapraszamy dzisiaj i jutro na nabożeństwa w kaplicy Zmartwychwstania przy Rue van Maerlant. Pomódlmy się aby Bogurodzica, której święto obchodzimy, wybłagała dla nas u Boga Jego miłosierdzie.

%d bloggers like this: