Początek Indyktionu – nowego roku liturgicznego

01.09.2015

Troparion indyktionu, ton 2:
Stwórco wszystkich stworzeń, który w swojej władzy ustanowiłeś chwile i wieki, pobłogosław początek roku łaską Twoją, Panie, zachowując w pokoju Twój lud i Twoje miasto dla modlitw Bogurodzicy i zbaw nas.
Kondakion indyktionu, ton 2:
Chryste Królu, który masz przybytek na wysokościach, Stwórco wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, który stworzyłeś dni i noce, chwile i wieki, pobłogosław teraz początek roku, strzeż i zachowaj w pokoju lud prawosławny i Twoje miasto, wielce miłosierny.
Tekst nabożeństwa w języku polskim
Tekst nabożeństwa w języku cerkiewno-słowiańskim

indyktion

%d bloggers like this: