Zapraszamy na święto parafialne!

28.08.2015

W związku z przypadającym 8 września świętem patronalnym Polskiej Parafii Prawosławnej w Brukseli, zapraszamy na uroczystości, które odbędą się 6 września w kaplicy Zmartwychwstania przy Rue van Maerlant 22-24. W tych dniach będziemy także czcili pamięć św. kapłana męczennika Maksyma Gorlickiego.

5 września – sobota

17.00 – przygotowanie kaplicy
18.00 – wieczernia

6 września – niedziela
9.00 – jutrznia
10.00 – Liturgia

Po niedzielnym nabożeństwie zapraszamy wszystkich do przedłużenia świątecznej radości przy wspólnym stole. Zapisy na obiad pod numerem telefonu: 0 489.86.91.16, mailowo: xpawelcecha@gmail.com lub w najbliższą niedzielę po Liturgii. Koszt: 35 euro/os. , dzieci do lat 10: 10euro.

Narodzenie Bogurodzicy

%d bloggers like this: