Pierwsza Liturgia

08.02.2015

autor: Jan Makal

8 lutego okazał się historyczną datą nie tylko dla prawosławnej wspólnoty w Brukseli, ale również dla całej naszej Cerkwi w Polsce. Tego dnia odbyła się liturgiczna inauguracja pierwszej polskiej parafii prawosławnej za granicą. Starania o polską parafię z większą lub mniejszą intensywnością odbywały się już od kilku lat. W połowie ubiegłego roku wyszły one na ostatnią prostą. Pod koniec grudnia wyświęcony na kapłana został energiczny i młody człowiek – o. Paweł Cecha. Jego znajomość języków obcych, w tym francuskiego spowodowała powierzenie mu opieki duchowej nad nowo tworzącą się wspólnotą.

Pierwsze nabożeństwo odbyło się w ekumenicznej kaplicy Zmartwychwstania Pańskiego przy Rue Van Maerlant 22. Świątynia z trudem zmieściła wszystkich wiernych, którzy przybyli na liturgię. Szacunkowo przyszło około 450. osób. Już od 8 rano, o. Paweł czekał na chętnych do spowiedzi. Chór pod dyrekcją matuszki Marty ćwiczył nieprzerwanie aż do rozpoczęcia nabożeństwa. Na nowych świecznikach nie zdołano spalić nawet połowy zakupionych przez wiernych świec. Niektórzy z radością, inni ze łzami wzruszenia oczekiwali na pierwsze „Błagosłowienno Carstwo…”. Ojciec Paweł w asyście ojców Evangelosa i Konstantinosa punktualnie o 10 rozpoczął służbę. Chór, mimo stresu i przejęcia śpiewał bardzo pewnie i sprawnie. Liturgię sprawowano w języku cerkiewno-słowiańskim, ale wiele elementów jak czytania z Listów Apostolskich i Ewangelii oraz kilka modlitw i ektenii zostało przeczytanych po polsku. Ojcowie Evangelos i Konstantinos wygłosili też litanię po francusku.

W niedzielnej homilii proboszcz przypomniał zebranym o pewnym cyklu i porządku, który panuje w cerkiewnym kalendarzu – o niedzielach przygotowawczych, poście i czasie świętowania, a także o analogii przypowieści o synu marnotrawnym do życia eucharystycznego. Do Eucharystii przystąpiło kilkadziesiąt osób w tym dość liczna grupa dzieci. Po zakończonym nabożeństwie, o. Paweł podziękował wszystkim za przybycie, ale przede wszystkim za trud włożony w organizację parafii i przygotowanie pierwszej liturgii. Duchowny zaprosił także na przedłużenie nabożeństwa w postaci wspólnej agapy-spotkania przy cieście i kawie.

10838034_1606409862924857_1049621114493733016_o 10847685_1606409866258190_5547787390922459973_o 10928826_1606410249591485_6517336958310068827_o 1796770_1606409869591523_1014259559330873436_o

%d bloggers like this: