Odnówmy cerkiew, odnówmy siebie!

10.05.2024

Odnówmy cerkiew, odnówmy siebie!

Prawosławna parafia polskich emigrantów w Brukseli w przyszłym roku będzie świętować swoje 10 lecie. Jest pierwszą taką za granicą. Powstała w odpowiedzi na potrzeby wiernych. 

Parafia działalność duszpasterską rozpoczęła od korzystania z ekumenicznej kaplicy w centrum Brukseli, ale od 2016 r., wynajmuje na cele religijne budynek kościoła na zielonym osiedlu Neerpede. Kościół św. Gerarda na obrzeżach miasta stał się domem i ostoją nie tylko tutejszych prawosławnych pochodzących z Polski, ale również osób innych narodowości.

W ostatnim czasie wydana została pozytywna opinia dotycząca długoterminowej dzierżawy tego kościoła. Otwiera to parafii możliwość pełnego dostosowania budynku do potrzeb prawosławnego nabożeństwa. Wiąże się to jednak z wysokimi kosztami.

W pierwszym etapie prac planowany jest remont serca cerkwi – części ołtarzowej. Prace obejmą wymianę podłóg, renowację ścian, remont stolarki okiennej, montaż oświetlenia oraz budowę ołtarza i ikonostasu. 

Będziemy wdzięczni za każdą okazaną pomoc i zapewniamy o modlitwie.

Niech za okazane miłosierdzie, pan Bóg wynagrodzi obfitymi darami !

Dobrowolne datki, można wpłacać na konto:

Paroisse Orthodoxe Nativité de la Mère de Dieu ASBL

BE66 3632 0260 4243

%d bloggers like this: