Sobota Łazarza

30.03.2018

Spełniwszy pożyteczną dla dusz Czterdziesiątnicę, prosimy o ujrzenie Świętego Tygodnia Twojej Męki, o Miłujący człowieka, aby wysławiać w nim wspaniałość Twoją i niewypowiedzianą Twoja Opatrzność względem nas, jednomyślnie śpiewającym: Panie, chwała Tobie

Spełniwszy pożyteczną dla dusz Czterdziesiątnicę, zawołajmy: Raduj się, miasto Betanio, ojczyzno Łazarza. Radujcie się, Marto i Mario, jego siostry, bowiem jutro przyjdzie Chrystus ożywić słowem zmarłego brata. Gdy usłyszawszy gorzka i nienasycona otchłań usłyszy Jego głos, zadrży ze strachu i bardzo zajęczawszy wypuści Łazarza związanego przepaskami. Zobaczywszy ten cud zgromadzenie hebrajskie zadziwi się i z palmami oraz gałązkami spotka Go, i ukażą się sławiące dzieci, którym zazdroszczą ojcowie. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, Król Izraela.

31 marca, Sobota Łazarza
8.30 – spowiedź
9.00 – jutrznia
10.00 – Liturgia
Po Liturgii przygotujemy palmy na niedzielne nabożeństwa.

%d bloggers like this: