Powitanie relikwii świętych męczenników

11.03.2018

Z błogosławieństwa Jego Eminencji metropolity Sawy 11 marca przybyły do Polskiej Parafii Prawosławnej w Brukseli relikwie świętych Męczenników Chełmskich i Podlaskich. Cząstka relikwii  podarowana przez arcybiskupa Abla została przywieziona do Belgii przez archimandrytę Tymoteusza z monasteru św. Dymitra w Sakach. Wcześniej do brukselskiej cerkwi dotarła ikona świętych polskiej Cerkwi.

Świętej Liturgii przewodniczył metropolita Belgii Atenagoras w asyście archimandryty Tymoteusza, ks. Jana Dmitruka – dziekana Okręgu Terespolskiego, ks. Pawła Cechy – proboszcza brukselskiej parafii oraz diakonów belgijskiej metropolii – Filadelfa i Emiliana. Podczas Liturgii obecny był Ambasador RP przy NATO Marek Ziółkowski.

Kazanie wygłosił ks. Paweł Cecha zwracając uwagę, że nie mogło być przypadkiem to, iż relikwie świętych naszej ziemi przybyły do wiernych żyjących na emigracji właśnie w niedzielę świętego Krzyża. Święty Grzegorz Peradze napisał kiedyś, że droga do zwycięstwa zawsze prowadzi przez ciernie i krzyż. Dokładnie tego też uczą nas święci męczennicy – niewinne ofiary chełmskiej i podlaskiej Golgoty. Uczą nas nieustającej wiary, wytrwałości i cierpliwości w drodze do doskonalenia, a nadto są orędownikami pokoju i miłości – powiedział proboszcz brukselskiej parafii.

Po zakończonej Liturgii do licznie tego dnia zebranych wiernych zwrócił się metropolita Atenagoras dziękując metropolicie Sawie za udzielenie błogosławieństwa na przybycie relikwii świętych męczenników oraz za przyjazd duchownych z Polski zapewniając, że to ogromna radość wynikająca z żywego kontakt parafii ze swoją ojczyzną, z jej hierarchią, duchownymi, a przede wszystkim z jej świętymi. Szanujcie i pielęgnujcie swoje duchowe dziedzictwo, świeci Waszej ziemi są teraz z nami, orędują za nami do Boga. Módlcie się do nich, podążajcie ich przykładem, przybliżajcie się do Boga. Zwłaszcza młodzież, uczcie się niezachwianej wiary, którą posiadali święci męczennicy – powiedział metropolita.

Dzień wcześniej, po wieczornym nabożeństwie archimandryta Tymoteusz poprowadził spotkanie o pojęciu świętości w prawosławiu. Tego wieczoru wiele osób przystąpiło do sakramentu spowiedzi, duchowo przygotowując się do tego wielkiego i ważnego wydarzenia dla polskiej prawosławnej wspólnoty w Belgii.

 

Galeria fotografii

%d bloggers like this: