Nowy biskup

28.08.2015

Dzisiaj, Święty Synod Patriarchatu Ekumenicznego, pod przewodnictwem Jego Świątobliwości Patriarchy Ekumenicznego Bartłomieja jednogłośnie wybrał ks. archimandrytę Petrosa Bozinisa-kapłana w metropolii Niemiec, biskupem pomocniczym metropolity Belgii Atenagorasa, z tytułem biskupa Troady.

Jego Ekscelencja biskup-elekt Troady, Petros Bozinis, urodził się w Patras (Grecja) w 1971 roku. Ukończył studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Patras . Następnie kontynuował studia na Wydziale Teologii Społecznej Uniwersytetu Kapodistriasa w Atenach. Biskup-elekt ukończył również studia magisterskie w Strasburgu, obroną pracy magisterskiej z dziedziny liturgiki, napisanej pod kierunkiem profesorów Marcela Metzgera i Jeana Hiebela. Obecnie kontynuuje badania naukowe dotyczące filozofii bizantyńskiej na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu w Patras.

Biskup-elekt , przyjął święcenia diakońskie w 1997 roku oraz kapłańskie w 2002 z rok metropolity Patras Nikodema. Ten sam biskup podniósł go do rangi archimandryty. Nowowybrany biskup, przez 6 lat niósł posługę duszpasterską w Patras, a następnie przez dziesięć lat jako kapłan parafii świętego Jana Teologa w Fryburgu w Niemczech.

Od wielu lat współpracował ze stacją telewizjną metropolii Patras – Lychnos TV, której był wicedyrektorem.

Biskup-elekt biegle posługuje się angielskim, francuskim i greckim.

 

11922896_10153063511746074_1440587379420519807_o

%d bloggers like this: